gurdoo

Durum: 203 - 0 - 0 - 0 - 24.06.2012 21:10

Puan: 1021 -

11 yıl önce kayıt oldu. 5.Nesil Yazar.

Henüz bio girmemiş.
  • /
  • 11

karataş tramvay hattı

ben karataşta oturan eşgili ufak sözlüğcülerdenim.
dünya hızla uzay çagına doorgu giderkene biz yerimizde sayıyg. geriye gidiyg.
karataşa raylı sistemi getirenner.trafii birez hafifledmeg insanlarımızı daha rahad eddirmeg için çabalıyannara teşekkür etmeg isdeym. bi tarafdanda dünyada yapılmayan işleri yapdıgları için gutleym. yanı üzüntülerimi bildirmeğ isdeeym.
evim karataşın enmen yeen işleğ yeinde.galdırımlarımız yaklaşıg bir buçuğg metre genişleendeydi.raylı sisdem yapılmadan bir yıl önce yapılmışdı.çalışmalar esnasında sayısını bilemediiğim gader çok agaç kesdiler. daa sona galdırımlar yapıldı .bu seferde galdırımların genişlee yer yer üç buçuk,dört metre genişleende oldu.
o vahıt dimezlermi buadeer geniş galdırım bırahıcın,aaçları niye kesdin.
siz aaçlara düşmanmısıız yoruum.

gediyken götür geliyken getir

bizim baldız yeni evlenmişdi.bacanaggil antepli,baldız da dışarılı.
bi gün gelin köşg altına çaarmışlardı. har gür galablıgnan geddik.ev esgi anteb evi oturma. yimeg odası hayadın bu tarafında.mutfak, hazna, abdeshana hayadın ötee ucunda.
gelinin gaynanası esgi bi antebli.bilmiş ahıllı bi gadındı.gelin hanım öteki yeni yetme gızlar mutfagdan birşeyler getiriy. sonamıya bir şeyler apardıylar.beyle fır fır gidib geliyler bazan dolu geliy boş gidiy.bazende dolu gidiy boş geliyler.
-gaynana dayanamadı gızım.
gediyken götür. geliyyken getir yorulma.

cahır cahır gaynamag

-kaynamanın çok ileri derecesi.
bizim hayadda yeddi veren bir arişimiz vardı.rahmadlıg anam senede en az üç,dörd kelle goroonu toplar.bunnarı gorug eşgisi yapardı.
bi keresinde ana bu gorugları neşşel eşgi çıharıyn didim.
erinmeden baa annaddı.
gorugları vagdı gel dee kimin toplarsın.bunnarı teker teker tenelersin. gazana goyarsın.üsdünü gapadana gader suynan doldurun. ocaan altını yaharsın.
bu gaynamıya başlar.üsdündeki kefini süzegnen alın.
nezeman goruglar çahır cahır gaynamıya başlar. o vahıt üzeine bi pençe leymun duzu serpelersin.
gaynıyan goruk pohhh diye bi ses verir .bütün kefi üsdüne çıhar .onnarıda süzgeşden alın sovumuya bırahırsıng. durulan suyu ganneler goyar aazını eyyicene gapatırsın.

bizim gışlıg gorug eşgisi beyle çıhardılır diye tarif edmişdi.

hergün bir entry

sevgili halfeler artıg sahre filan da isdemeyğ.bahıymda sözlee kimseler bir şeyler garalemeylar.
birbireze mi küsdööz.gavıra ken edib de oruç mu yinirmiş.navar heç olmazsa herkeşler günde bir entry garalasın.
esgi tarihli günnerdeki entry sayısına bahıym,bi son günnerdeki entry bahıym.ne yalan sölim aceb bizden habersiz.yoosam herkeşler sahriyemi getdi.

mamedhalfe

her neaderde bizzad mamed halifeyi tanımeysamda bu sahre nedeniyle yapmış oldoo fedakarlığdan dolayı gennini gutleym.
sözlee gatgılarından dolayı da ayrıyeten tebriğ ediym.
elee ,dilee ,yüree salığ mamed halfe.

bugün antep için ne yaptın

uzun zamandır sözlee yazma fırsatım olmadı. seyhatteydım.
yeni geldim gısmat olursa eksiğsiz yazmıya çalışmag için beyaz sayıfa açdım.
rabbime beni antepli olarag dünyaya getirdee için şükür eddim.

acı navar yoorum

acı navar yorum. atazın,bobazın heyrine bi eyilik de siz edinğ.
bizde rezilleen adını sahre goyağ.
laklahıyı şakşahıyı biz de yaşıyag.
yaalı küfdeyi ekmee sarag eşgiliynen yuvallıyağ
iki şiş cartlaağı bi ekmee çekeg.
balcan kaabının şörrö dirsemizden ahıdarağ yiyeğ.
birbirimizi tanıyağ.
eşgili ufak sözlöö bekişdirek.
üsdüne pissig daş...nı götüreğ.
en önemliside doslar için yah çekeg.

genninden ceng ediy

ceng edmek :dövüşmek,savaşmak.
gennine bir şey yahışdırarag geyinmesi,enmen yeen ona yahışdıını annadmak için .tek rakibim genni gendim.
herifci oluu parıya para dimey.her geydee yahışıy. sahılam genni gennine ceng ediy,

burun yüzden düşerse arbet olur

herşeyin yerli yerinde olması.eksik uzvun nelere gadir oldoonu annadıy.
hilhat garibi kimin bi şey oluy.
rahmadlık anam yeen gullanırdı.eysik bir uzvu olanı gördöö kimin.
burun yüzden düşerse arbed olur dirdi

canım gediy

birini fazla özleyipde göremediğinde söylenen antepce bi hanek.
-aloo kimnen görüşüym.
-ben essum.
-gadasını aldıgım gızım senmisinğ.
-he ana benim .neşellsinğ eyyimisin.
-eyyiyim ,irhatim yalıız sizleri düşünüym.canım gediy emme elime bir şey geçmey.eyyikine bu tilafon varmış icad edeninğ atasına bobasına rahmed ossun.
seseezi duyuyum. onunnan avunuym.

tahaza

geçen seneki entry lere bahıydım. bizim halfeler yeen işdahlıymış.
bide bu seneninğ nisan ayına bahıym yazan halfeler tahaza verigler.
küsüğlermi. neen yazmeyler ola.

naylon

bizim güccüglümüzde laylon yengi yengi icad ediliydi.şindikiler kimin her şeyimiz laylon deeldi.
ilkolaragdan hatırlıyabildeem gömlegler çıkmışdı.üsdüne türküler yahılmışdı.
daa dorgusu atmış dohuz senesinden sonaydı.almancılar getirmiye başladı.
-aboo mamedin oluu alamandan izine gelig.sırtında da laylon köyneg geyiğ.genninnen ceng ediy.

payasan

payavşan ayriyeten garnı doyub gözü doymuyannar için de söylenir.
yani işdahı olmuyannar ( işdah açıcıdır.
-öğüne geleni silib süpürüyn.cöbürönnüğ mü oldun bire bobam.ananaa söylede elee yüzöö payavşannan çalsın. seninğ işdahın gapanıg herhall.

nurhayat karakaş

bende nurhayadın çerkez oldoonu biliym.
dizide antebli bi bobanın gızını canlandırıy.
beyaz şova çıkmışdı onnan duydum.

gaziantepspor ve dört büyükler arasında seçim yapma sorunsalı

ben de maça getme fobisi var.
en son 1978 senesiydi.bi maça getmişdig.bulundoomuz türübünnerde böyyüg bi dövüş çıkdı.
inancıız ola canımızı zor gurtardıg.
ben o vahıtdan belli heç bi maça gedmedim.
emme gövsümü gere gere antepsiporluyum dirim.
-dün gördüg galatasaray-beşşigdaş maçını.
bunnar. hallo cello kimin seyirci.

ödgel

ödgel:aşırı,fazla olan.
ammim gelin bacımnan küsmüş.
ammim aaşama deer deli goyun kimi düvende kime çatacaanı bilmeden dolaşıydı.
aaşam eve geldeende gelin bacı da yemee yeen şorağ duzlu yabmış.
arvadnan gonuşmeylar ya .
-la oluum heyri bu duzu nerden alıyn.
-baggal irbaam ammiden alıym boba.
-bi daa o döyyüsün duzunu alma yeen ödgel.....

kelb oluu kelb

kelb: arabca köpek annamıda kullanılıyor.
antebli bi şeye yeen gızdıı kimin söverken gullanır.
yeriyin lan şurdan kelb oluu kelbler.
iki dagga gafamızı dinleycig. topoozu başga yerde oyneyn.

gariş

karışın antepcesi.(bir elin iki parmak arasındaki en büyük mesafesi)
-ammim oluu mamedi cuvara içerkene yahaleygdı.
-hemi dövüy,hemide iki gariş boyuynan cuvara mı içiyn kelp oluu kelp dey sövüydü.

ölü ölmüş

gençlemmde ammimin düveninde oturuydum.
minaradan sela veriliydi.
-ammim heyirdir işallah didi.
-nolmuş ammi .
-duymeymısın bi ölü ölmüş sela veriliy.
-ammi ölü ölmez.bi adam ölmüş dirsin.
-yeri len. barmag gader yoğsun baa ahıl mı veriyn.

samanlık saray oldu avratlık goley oldu

esgiden bulaşık,çamaşır tüp,alatirigli eşyalar yoodu.bi çamaşıra gazannan su ısıdıcın aaşama deer
sabınnan sifdi çalıcıydın.yimeg yapmag uçun da ya gazocaa ya da ataş yahıp yimeg yapıcıydın .her şey goley deeldi.genede arvadlar belimiz bıhınımız gırılıy dey şikaat edmezlerdi.
arvadlıgda goley oldu.her şeyin otomatee makbıl şindig.
  • /
  • 11
Henüz hiç başlık açmamış.
Henüz bir favori entry yok.

Toplam entry sayısı: 203

la yorum sen anteplimisin

gaçak çay içib
paklava gırıını dürüm
dondurmayı sıcak ekmenen yimiysen
sen antepli deelsin

aam sen
havlıya leymun sıhıp
lahmacın arasına guşbaşı çekmiysen
sen antepli deelsin

gudduk arifi
heryeri mamedi
yirik fatmeyi tanımadınsa
sen antepli deelsin

gavaklıı,incili pınarı
gadı deermenini
şaraküsdünün yerini bilmiysen
sen antepli deelsin

turşunun ,eşgili oldoonu
datlıya ,şire
yapışgana ,dıbık dendeeni bilmiysen
sen antepli deelsin

külota ,tuman
dükkana ,düven
pilovu ,pilovken yimiysen
sen antepli deelsin

tefdin,dokurcum deermenini
nurgananın yeşil eriini
bi de başımıza üşüşen fransız eneeni bilmiysen
sen antepli deelsin

bazar günü
aynalı gavaklıkda
bi ekmee dörd şişcaartlak çekmiysen
sen antepli deelsin

cuvara içmeyi erkeklik bilib
çocuk yaşda tellendirmeyi
yaşlandıkca ösüröö gıçından çıkmıysa
sen antepli deelsin

paçıya ,balak
göğüse ,bağır
balhıyan yere acemed aldırmıysan
sen antepli deelsin

lahmacının ,çullama
gırtlaa ,hırtlak
ciyer kebabına cartlak dendeni bilmiysen
sen antepli deelsin

kaplunbagaya ,tusbaa
kuzuya ,macik
asmanın ariş oldoonu bilmiysen sen
sen antepli deelsin

ördekli, gazlı
dabancalı,horuzlu
beyti yaalı kakekeyi bilmiysen
sen antepli deelsin

kutnunun ,gumaş
cülhanin,dokumacı
almacı bazarını ,addar ganiyi bilmiysen
sen antepli deelsin

baharda gatmer yimiye
yazın harafda çimmiye
güzün gazel depelemiye getmiysen
sen antepli deelsin

gemikli bedesden
yimenici heyriyi
bide bahırcı tek tek aliyi bilmiysen
sen antepli deelsin

gadı gasdelden su içme
tutlu hamamda kese
gulleytende çimmediysen
sen antepli deelsin

duvarda var süyük
serçiye dirler cücük
zemmilnen zibil dökmiysen
sen antepli deelsin

külekci bazarını
esgi hamamı,bahırcıları
ali dola camısının yerini bilmiysen
sen antepli deelsin

güvercinin ,yabana
gelinciin,şıhık
mutfaan,ocaklık oldoonu bilmiysen
sen antepli deelsin

tagada ölbe,ölbe
filiksiye,löggiye,ötiriye
irhanin ne oldoonu bilmiysen
sen antepli deelsin

banyo yapmıya çimmek
evde var eşiklik,
hamama getmek eşşeklik demiysen
sen antepli deelsin

samsak depeyi,gurban bobayı
deermi çemi, allebeni
on bir ay süren antep harbini bilmiysen
sen antepli deelsin

acı mişmiş çekirdeeni
şahinbeyi,garayılanı,adsız gahramannarı
altı bin üçyüz on yedi şehid verildeeni, bilmiysen
sen antepli deelsin

anakdara ,gapının dili
camın ,cıncık
üzümün eyisinin tene oldoonu bilmiysen
sen antepli deelsin

nayıp hamamını,galaaltını
dericileri,boklu aharı
bide emirganı görmedinse
sen antepli deelsin

nahıp aliyi,
saray,şehir,mehdap sinamasını
lüle parhı,gızılay düvün salonunu görmedinse
sen antepli deelsin

gurdoo
18/11/2011


antepli ne yir

antepli heç ac galmaz.
bekmeze yoguurd gatar ,fahı beyni yapar yir.
ekmee salça sürer,nane sovan bakdeniz goyar,fıhara lahmacını yir.
tahine bekmez gatar yir.
yağaa bekmez gatar ,ekmek dorgar.şıllık yapar yir.
yovurda samsak,nane ,hıyar dorgar,cacık yapar yir.
sıcak ekmeenen dondurma yir.
paklava gırıını dürüm edar yir.
haşlanmış nohudu dürüm yapar yir.
bulgura salça,biber,duz,yaağ gatar tene gatması yir
gaynamış yumurta dürümü yir.
gavın ,garpız,pendir ekmek yir.
pertuhul,pendir ekmek yir.
havlıya leymun sıhar,dürüm eder yir.
gatı bekmezi dürüm eder yir
gazoznan simid yir.
balcanı sövürme eder. dürüm yir.
her türlü pilovu piybaznan dürüm eder yir.
mecmekli aşa yoort,ayran gatar yir.
şekersiz sütlüye ,paklava gatar yir.
çarşı ekmeen arasına lahmacın sarar yir.
her tüllü yeşille piybaz yapar yir.
hali vakdi eyi olannar
küşnemeden aşşa yimez.
lahmacın arasına guşbaşı,gıyma çeker yir
bi ekmee dörtşi çeker yir .
turfanda balcan kaabı,altı ezmeli yir.
hepiceene afiyet ossun.

gurşun dökme

nazara karşı yapılan anti nazar kırıcıcı işlem.
kurşun demir kaşık içerisinde eritilir dua eşliğinde su tasına atılır.dağılan kurşunların nazarı yok ettiğine inanılır.
-elif deze acı gurşun gaşşıını vermeliymiş güccük gardaşıma nazarmı deymiş.neymiş
-ana aha gaşşık sen gurşunnarı eritirkene bende meşefeyi uşaan üsdüna atıym.
nazara bozara uşama nazar edeniğ iki gözü bozara.beeyg bu uşaa nazar deyik anam.gözleri çıhar işallah

eşkiliufaksözlüğün örgettikleri

benimle konuşan siz antepli degilsiniz derdi.ama ben halis müflis antepliyim. öyle de olduğum için yeen mutluyum.belki konuştuğumuz kelimeleri türkçe yazmakta zorlanıyoruz,amma goyu bir anteplice şivem var.antepliynen anteplice konuşurum.karşımdaki de istanbul şivesi ile konuşursa ben de ona uyum sağlarım.
nişliyek yorum bi antebli olarag dünyaya gelmişik.aslımızı inkar mı edeg.antebliyik yaahhhhh yaahhhhh
sonu gelir inşallah.bi tesadüf sonunda eşgili ufak sözlükcü oldug.benimde bilemediim antepliceyi halfelerden örgenmiş oluyg.sağolasıız halfeler.

aklıyn gönünü

anteplicesi garşındakinin verilen bir işi yaparkene normalını deelde genni gafasına göre yaparkene .yabdıı işe zaral verir .o vahıt usdası ,halfesi galeylamıya başlar.
neen didemizi yapmeeynda genni gennee iş dutuynn.
aklııyn gönünü ......... dey. başley küfüre.

karagöz

-hacivatın eyyi rafıı.
-antebin güzide mahallesi .
-antep harbine şahatlık edmiş.gurşun yarasını her yerde gördöömüz en esgi camılarımızdandır.
-adına türküler çıgırdıığımız uzvumuz.(gara gözlerini sevdeem dilber,gözlerin gara deelmi)karacaoolan.
Henüz takip ettiği biri yok.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort