acı navar yoorum

acı navar yorum. atazın,bobazın heyrine bi eyilik de siz edinğ.
bizde rezilleen adını sahre goyağ.
laklahıyı şakşahıyı biz de yaşıyag.
yaalı küfdeyi ekmee sarag eşgiliynen yuvallıyağ
iki şiş cartlaağı bi ekmee çekeg.
balcan kaabının şörrö dirsemizden ahıdarağ yiyeğ.
birbirimizi tanıyağ.
eşgili ufak sözlöö bekişdirek.
üsdüne pissig daş...nı götüreğ.
en önemliside doslar için yah çekeg.