cahır cahır gaynamag

-kaynamanın çok ileri derecesi.
bizim hayadda yeddi veren bir arişimiz vardı.rahmadlıg anam senede en az üç,dörd kelle goroonu toplar.bunnarı gorug eşgisi yapardı.
bi keresinde ana bu gorugları neşşel eşgi çıharıyn didim.
erinmeden baa annaddı.
gorugları vagdı gel dee kimin toplarsın.bunnarı teker teker tenelersin. gazana goyarsın.üsdünü gapadana gader suynan doldurun. ocaan altını yaharsın.
bu gaynamıya başlar.üsdündeki kefini süzegnen alın.
nezeman goruglar çahır cahır gaynamıya başlar. o vahıt üzeine bi pençe leymun duzu serpelersin.
gaynıyan goruk pohhh diye bi ses verir .bütün kefi üsdüne çıhar .onnarıda süzgeşden alın sovumuya bırahırsıng. durulan suyu ganneler goyar aazını eyyicene gapatırsın.

bizim gışlıg gorug eşgisi beyle çıhardılır diye tarif edmişdi.