anteplice fiiller

acı gendimize has kimi fiil ifadelerimiz yokmu, onlardan da ben bahsediym dedim...


+ış işlemek

+su suvarmak,

+yun yumak

+(bkz: gangırtmak)

antep ağzına has fiiller saymakla bitmez tabi. ama şimdilik sadece bu kadar aklıma geliy:
(bkz: debelenmek)
(bkz: zırhalamak)
(bkz: sokranmak)
endirmek
dürtüklemek
itleşmek
bulaşıgı çalmak

üfelemek

hasta bellemek

zıbarmak

depişmek
gosgalanmak

mesdiklemek

zomulatmak

gidişmek
çirtiklenmek
pısgıllanmak
elgetmek
gırganmak
dommalak aşmak
eprimek
tifsimek