karayılan türküsü

atına binmiş elinde dizgin (şahin bey ağıtı)


atına binmiş de elinde dizgin
vardığı cephede hiç olmaz bozgun
çeteler içinde imanım azgın
vurun antepliler namus günüdür

sürerim sürerim gitmez kadana
fransız kurşunu değmez adama
benden selam söylen nazlı anama
analar da böyle yavru doğurmuş

karayılan der ki harbe oturak
kilis yollarından kelle getirek
nerde düşman varsa orda bitirek
vurun antepliler namus günüdür(bkz: antep müdafa türküsü)
kıraç söylemişti ilk kasedinde, iyi de söylemişti, tavsiye ederim..
rahmetli babaannemin sabah namazını müteakip zippo çakmak sesinin ardından tutturduğu türkü.
her dinlediğimde cenk edesimi getiren harika eser
her duyduğumda içim sızlar...
ruhi su'dan dinlemek lazımdır, insanın içini yeen acıtır, gözleri sulandırır...
beni alıp götürendir., candır canandır...*
herkese kısmet olmayan bu duyguyu anlayabilenlere ve hissedebilenlere iliklerine kadar yaşatandır!
(bkz: antepli olmak ayrıcalıktır)
antep'de doğup büyüyen her çocuğun, nasıl öğrendiğini bilmeden ezberlediği türküdür. hatırladığım zaman bile içim sızlar.
turkuyu bilmiyorum ama eger asli buysa biri su linktekini tekzip etmeli:
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=12561349
ılhan bey türküsü

ılhan bey dedikleri de oldu bir paşa
nüfuzu geçiyor dağlara taşa
ben de imdat gidiyom koca maraş?a
yetiş kürt uşağı antep yanıyor

dağların aslanı ılhan bey gelsin
anneler de böyle yavru doğursun

mulla?nın altında doru kadana
fransız kurşunu geçmez adama
yetiş kürt uşağı antep yanıyor

dağların aslanı ılhan bey gelsin
anneler de böyle yavru doğursun

netmeli de benim ağam netmeli
tomatiğe fişekleri itmeli
almalı cepheyi hücum etmeli
yetiş kürt uşağı antep yanıyor

dağların aslanı ılhan bey gelsin
anneler de böyle yavru doğursun

bizde de soydular çulu çuvalı
böyle de oldu mu dünya duralı
soramadım çete mulla?m nereli
yetiş kürt uşağı antep yanıyor

dağların aslanı ılhan bey gelsin
anneler de böyle yavru doğursun
(kaynak: mehmet bayrak, eşkıyalık ve eşkıya türküleri, ankara, 1985, s. 183, 187.)
bu da ayni sayfadan:
karayılan türküsü

atına binmiş de elinde dizgin

vardığı cephede hiç olmaz bozgun

çeteler içinde yılan?ım azgın

vurun kürt uşağı namus günüdür

sürerim, sürerim, gitmez kadana

fransız kurşunu değmez adama

benden selam söylen nazlı anama

vurun kürt uşağı namus günüdür

karayılan der ki, harbe oturak

kilis yollarından kelle getirek

nerde düşman varsa orda bitirek

vurun kürt uşağı namus günüdür
bir çok sanatçının seslendirdiği gaziantep direniş türküsü karayılan olarak da bilinir.

atına binmiş de elinde dizgin
girdiği cephede hiç olmaz bozgun
çeteler içinde yılan bey azgın

vurun antepliler namus günüdür
vurun türk uşağı namus günüdür

sürerim sürerim gitmez kadana
düşmanın kurşunu değmez adama
kara haberimi verin babama

vurun antepliler namus günüdür
vurun türk uşağı namus günüdür

antep'in harbine onbir ay oldu
kanımız kurudu benzimiz soldu
analar bacılar saçların yoldu

vurun antepliler namus günüdür
vurun türk uşağı namus günüdür
http://tinyurl.com/y8587c9 adresinden erkan oğur ve ismail hakkı demircioğlu'nun bir canlı yayın performansını izleyebilirsiniz.
kıraç'tan dinlenilmesi gereken bir türkü
fransız işğal günlerini anlatan, hep ruhumda fırtınalar yaratan ve her dinlediğimde duyğularımı kabartıp beni harbe gönderecek kadar tahrik eden ve beynimi direkt o günlere yönlendiren antebi, antepliyi ve çileyi anlatan bir ağıt...

(bkz: karayılan)
karayılan türküsü;

garayılan der ki öldüm gaziler
gurşun deydi yaralarım sızılar
size amanattır emlik süt guzular *
ünün angarıya geddi yılan bey

garadaş içine toplar guruldu
vura vura dalım golum yoruldu
yılan beyim goltoondan vuruldu
davran beyim davran gavır zor geldi

mullanın hurcunda * bi top alaca *
camıya goydular gannı salaca *
kimim kimsem yok ki salam alece *
ünün angarıya geddi yılan bey

atıyor da zalım gavır atıyor
hayvah yılan beyim ölü yatıyor
güccüğ memo çeteleri gatıyor
ünün angarıya geddi yılan bey

samsak depesine höcüm eddirdim
çok babayiyitler telef eddirdim
mulleyi * arada gayip eddirdim
dağların aslanı yılan vuruldu

kaynak;gaziantep kahramanlık türküleri
sevgili hemşerilerim, büyük şair nazım hikmet ran, yapılan kahramanca savunmasından ötürü destanının başına koymuştur antep savunmasını anlatan karayılan şiirini.

antepliler silâhşor olur,
uçan turnayı gözünden
kaçan tavşanı ard ayağından vururlar
ve arap kısrağının üstünde
taze yeşil selvi gibi ince uzun dururlar.

antep sıcak,
antep çetin yerdir.
antepliler silâhşor olur.
antepliler yiğit kişilerdir.

karayılan
karayılan olmazdan önce
antep köylüklerinde ırgattı.
belki rahatsızdı, belki rahattı,
bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular,
yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi
ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar.
yiğitlik atla, silâhla, toprakla olur,
onun atı, silâhı, toprağı yoktu.
boynu yine böyle çöp gibi ince
ve böyle kocaman kafalıydı
karayılan
karayılan olmazdan önce.

düşman antep'e girince
antepliler onu
korkusunu saklayan
bir fıstık ağacından
alıp indirdiler.

altına bir at çekip
eline bir mavzer
verdiler.
antep çetin yerdir.
kırmızı kayalarda
yeşil kertenkeleler.
sıcak bulutlar dolaşır havada
ileri geri...

düşman tutmuştu tepeleri,
düşmanın topu vardı.
antepliler düz ovada
sıkışmışlardı.
düşman şarapnel döküyordu,
toprağı kökünden söküyordu.
düşman tutmuştu tepeleri.
akan : antep'in kanıydı.

düz ovada bir gül fidanıydı
karayılan'ın
karayılan olmazdan önceki siperi.
bu fidan öyle küçük,
korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun,
namlıya tek fişek sürmeden
yatıyordu yüzükoyun.

antep sıcak,
antep çetin yerdir.
antepliler silâhşor olur.
antepliler yiğit kişilerdir.
fakat düşmanın topu vardı.
ve ne çare, kader,
düz ovayı antepliler
düşmana bırakacaklardı.

"karayılan" olmazdan önce
umurunda değildi karayılan'ın
kıyamete dek düşmana verseler antep'i.
çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar.
yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi,
korkaktı da bir tarla sıçanı kadar.
siperi bir gül fidanıydı onun,
gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzükoyun
ak bir taşın ardından
kara bir yılan
çıkardı kafasını.
derisi ışıl ışıl,
gözleri ateşten al,
dili çataldı.
birden bir kurşun gelip
kafasını aldı.
hayvan devrildi kaldı.

karayılan
karayılan olmazdan önce
kara yılanın encâmını görünce
haykırdı avaz avaz
ömrünün ilk düşüncesini :
"ibret al, deli gönlüm,
demir sandıkta saklansan bulur seni,
ak taş ardında kara yılanı bulan ölüm."

ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp
bir tarla sıçanı kadar korkak olan,
fırlayıp atlayınca ileri
bir dehşet aldı anteplileri,
seğirttiler peşince.
düşmanı tepelerde yediler.
ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp
bir tarla sıçanı kadar korkak olana :
karayilan dediler.

"karayılan der ki : harbe oturak,
kilis yollarından kelle getirek,
nerde düşman varsa orda bitirek,
vurun ha yiğitler namus günüdür..."

nazım hikmet ran