nalet herif

Durum: 24 - 0 - 0 - 0 - 26.02.2012 12:24

Puan: 346 -

12 yıl önce kayıt oldu. 5.Nesil Yazar.

Henüz bio girmemiş.
  • /
  • 2

antepli polislerin telsiz konusmalari

-yimyedi yiiimiyedi merkez bahele
-buyur başgan
-usda baturda dööş çıkdı, burda bi egmegçi şeerdi var iki gişiy vurup gaçdı.
-ne yannı getti?
-şeraküsdüye gaçdı, eşgalini veriym.
-ver
-saçını ortdan ikiye ayırıg, enseli gafasında kömeynen bit var
-eee?
-bi de allı yeşilli bi forma geyik bu uşag,
-eee
-motora binip gaçdı, sürüyken bi golunung üsdüne yatiy.
-heee
-işdeo nu tutung.
-pekey eağm aha biz şeraküstüde areyk bu boholobohu

antepli apaçi

nææalet gele nerde bi apaçi varsa.

- emsi mhami ile lhamcunnnn yiyoruk.

dilim dönmey yogsa eyi hakiye yazarım da dilim dönmey bes :d

siypancaktan siypan sipa

dolup dolup gelmemek elde değil. ilk defa istanbul türkçesiyle entry giriyorum, hiçkimseden rahmet dilemiyorum (sanırım tek dinsizi benim sözlüğün) yalnız tanımasamda giderken üzmüş kendisi, bende fb'de ismini aratınca şu profili buldum http://www.facebook.com/altansonmezoglu haliyle de doldum...

yelpik

-alddaaa galanıng canııı cıgsıııng!
-erhahehahha
-vohehahrhha
-zoheohahaheha
-ıhıhıweıoeog
-la durung, durung mæamed de bed benhgiz galmadı :(

(10 dagga sooona)

-(ærhadaşları gendine gelsin diye meyvasuyu alır, bu da cuk cuk emdeee yerde) yelpiglig var bende olum, ya ölseydim? hösam bi dene dææ al la, hep sening yüzüngden (hıçgıra hıçgıra). acı bunda şefteli almaaa (baarır ardından)

(maaamedi,bi oturmaya bi hamadan balcan keabı yiyen, bi.gırg boyunda dohuz yaşında ellebeş kilov, genelde galleçi duran çelet gürbüz bi uşag olarak düşününg)

doğan çocuğun göbek bağının atıldığı yere göre yaşamının şekillendirilmesi

eağm ben ökelenirim beyle hakiyeye. giden de bæa yeni doğan yieniminkini fakülteye at diye verdiler.

"beneeeğni kim abdesde atdı!" dey övkelenirsem, beni ergen hasdelee geçiriy sanmazsıız deemi ? :(

utmak

-"kökünden kömecine çıhard la cebindekileri" diye başlar. ondan sooona artıg, 5 sæad gülle mi oynarlar, 4 sæad deeerme mi çalarlar, tükürügleri guruyanaça siporcu kæadı mı oynarlar, bilemem.

-ver la geri güllelerimi :(
-vermeymmm la, vermeym. udmasına oynamadık mı olum! udmasına oynadıg.
-tamam o zaman elime dik. elime dik, son el. (gözyaşı burun sümööö)
-yaniyng ooolum allama yaniyng. al son el o zaman, elinge bi südçül dikerim.
-heææarrig malı dövled malı. (diyen bi piç çıhar, ondan sooona götüngden tuman, burnungdan sümüg, ææzıngdan da şer æha æha guvalarsın iting eneeni)

bu işler beyledir yeeeeğn.

gasap şeerdi

5 sene şeertlik 3 sene hælfelik etmiş biriyim. eyer siz beyle başlıg açarsaaaz bende benbæa diye bahıngız veririm.

-gençler öyleyn ne yiyeg yav?
-(iki şeeerd göz göze gelir) balcan keabııı usdaaa! (tabi gözler yaldır yaldır, alamaşa kimi parley)

ondan sooona yimeg içun balcan alınır, şorahdan et çekilir (yüzde dohuzan beşi yağ) tepsiye düzülür (ince iş her bobayiğd yapamaz, eti sıkmeycıng), bişirilir adam başı beş egmeenen yinir.

yangız diggat çekerim, hee dorgu duydooz gamyon tekeri kimi eti olur, sulu selli gaşıknan içersing o yağını, ondan sooona sığınamaz yan üsdü yatarsıng.

balcan kebabı dürümüne sovan goyulur mu goyulmaz mı sorunsalı

esgiden keyf seæbinin teki köv otobosuna hergün bi dırnaglı egmek ısmarıç edermiş. bi gün bu dolmuş şöförü sormuş
-eæmmolu sen bu çarşı egmeeni neydiyn?
oda ææzınıng üsdüne yapışdırmış cüvabı.
-eæğm ben 3 evliyim, acı gendime bagmalıyım. deyp, çıharıp ev egmeene çarşı egmeeni dürüm edip yimiş.

sovanın kebabı ayrı yinir, balcanın kebabı ayrı yinir., æhıllı olung æhıllı.

al saa it dişi ver baa guzu dişi

-argiyyyy deymmm argiiyyyyy, hühğhühğhüğğüğğüüğ
-yog, heç æargımaz. erkeg adam deemising sen, sovan erkeee
-yav ængnameymiseeez, argiiyy deym argiyy :(
-geeh hele bi bahiym, şu dişee
-yooog çekicing deemi hühühühğhühğhühğh (hıçkırık)
-yog anam yog, ne çegmesi sening dişinge mi elleşilir.
-bag amma çegme, dursun hele acııg daa :(
-haaası bu mu?
-(hırlayıp gürleyerek) yoogg o saælam, yanındahı
-bu mu
-yog ötüyzündeki
-hah bu
-hanıı çekmeyyyciding hanııı hanıııı hııı!!
-elime gelmeyy anam, nasıl oyneymiş bu daş kimi diş.
-sææælam dişim saæælam!

æğm benim gözüm gorgmasında kimin gözü gorgsun? rahmatlı dedem torunlarının dişini fısdık gıracæændan çekermiş. velhasıl bu hakiyenin sonunda zatıı elinde galmışdı fıhæremin. aldım bardag altına goydum bende, "al saa bi azı dişi ver baa bi guzu dişi" dedim. irehat bi iki üç sene gelip gidiyken gördüm o dişi. hey gidi uşæaglıg.

nalet

"ængma onu, evden döööş daæva eesig olmaz!" der nenem,
"hös deym hös æangma o hæneee ængmaaa!" der anam.
"nalet herif, sen gene mi næne deyn?" der nenem.
"deme o hæænee deme, o hæneg yeddi mæhelleye zararı var" der anam.

ama ben hösermiyim heç? şæhır şæhır nææletimi çeker, gercig gercig gülerim!

orucu kekmek

orucu tuttoo yerde yimek olan deyim.

rahmadlıg dedem, cuvarasızlıæa heç gelemezdi. eli ayaæ titirer, çalım çalım çalınır sohum sohum sokranırdı. top admaya yahın, çıhardı dama, bireez cücükleri yemler bi yandan da tütününü sarıp, cuvara æazında beglerdi. "deeee, dee at ulaan, imaaam ben seninng, dee, deesene laaang, deeeee" diye söylenip, sokranıp dururdu. ææğm hele bi de top atmaz mı o vahıt, pehh pehh tamm gendi olur, emzee yapışdııı aç uşak kimi, cokcok çekerdi, anca şeyle bi alamaşa çıhardı damdan, gonu gomşu yaz günü sobeey mı yahiy neydiy bu aglı eesigler dermiş, taaa bundan yiimi-otuz sene evvel.

gaziantep hayvanat bahçesi

elvantürlü hæyvanat, hæşeradın oldoo, beynelmilel çeşidlilee mıhaad olmuş bagçe.

liseye gediyg o zamannar. bizim æglıeesig bi nælet herif var. "-olumm ne boş boş otturup duriyg, gideg hæyvanat bagçesine gezeg" demesiynen gendimizi burc gævşaanda buldug. tıhılıya tıhılaya taaaa æazınaça da yeridig. æağm o zaman ben tavıg besleym. mevsimlerden de şubad mard, tam gurg zamanı. laa dedim ki gidiym de üç beş dene yımırta çaliym kimseye çagdırmadan. gurhun altına gor cins cücüg beslerim, neyden kötü başgan? neyse æğm biz girişe geldig, hava gapandı. ælaha, lan amaniyng neydiyn hop kiş diyemeden de yæmır başladı. altı yedi adamıg, æglı eesiglig bizde la bu havada gedilir mi heç o yannı? bes balıg, yılan bi de içesinge maymın gördüg. öteeler üşüymüş çıhartmeyglardı. æğm tavıgların yanına ulaşınça yæamır bireeez gevşedi, "-la ben şurdan iki dene yımırta çalıcım la" dedeem kimi bizim bu nælet herifler laklæhıiy çaldı. olum gurhung alıtana goyucum, cin cücöö la bundar deym ama agnamey bog döyüsler. æğm o zamanaça ben tumanı çemler çemlemez addım gendimi kümesden içeri. vırç mırç ediy æyaamın altı yæamır yağıg, bu cücügler de sıçıg oraya bi o yannı serpiliym bi bu yannı serpiliym lan æmmaninyg demeye galmadan kümesden içeri girdim. hıs hıs süzüldüm, la o da ney, şansıma bu kümesing hepsi horuz olmasıng mı? iki denesi üsdüme atladı. la vurameeym de ne çelet hæyvanmış, æğm tam o sırada iki dene de geyig girdı hısleyng içeri. içeri oldu ana boba günü, ben ondardan çekiniym ondar benden çekiniy. ulan bu geyig bi gaççiy bi gaççiy deli goyun kimi. o sıra bæarımıza telsiznen biri garşılıg verdi "-neydiyseezz la orda, næælet herifler, çıhıng ordan çıhıng" der demez ben seke seke çıgdım ordan. paçayı da tutiym, altına sıçmış gibi duriy, zæar bu begçi beni orda abdesdde belledi. uşaglar beni tutiy ben gendimden geçmişim. sokranıp duriym ben bææ "-ne deynng la ne deyngg!" diye diye gediyken tærpadak çıkdı garşımıza.

görevli: hængıızz dı la o, hæængı æglı egsig di o? ollum orda ne işeez var? (herif bæğ kütöö kimi başgan. yogsam alddan almam yanı)
nælet herif: yog usda yav, burdaa deel ondar. gaçdı. iki dene æbdal uşşa, neymiş de gurha yatırıcılarmış tavıglarını, iki dene yımırta çalæg demişler.
görevli: æglıyzın tapasını...
nælet herif: cip de sen sövme usda, uşagdı bundar zaatı.
görevli: anaları bobaları sææp çıgsın o zaman æğm, ney burası beyle salæna kimi olug.


çıgdın yoorum ordan, ben deym üççüz, siz deyn dördyüz dene ærabeya el eddik de bizi aparmadı namıssızlar. sicim kimi yæamır başladı, eve ulaşana ça gırg kilov olan yedmiş kilov oldu.

bu hækiyeden ne ders alıcık pekey şimdi?

her cücöön sıçdıı bog gæymasına gæyar
amma her cücöön eti yinmez
her æglı eeesig gonuşmasına gonuşur
amma bi sohum æhılda yer etmez.

anteplinin söyleyemediği kelimeler

kestenkele

-beyygg kestenkele deel mi gız bu?
-nene ne deyng sen ne kestenkelesi? kertenkele olmasıng?
-yog yog, biz buna yılana ağı veren derik, kestenkele bu kestenkele.

pekey bu haneg nerden aglıma geldi de ben bu (bkz: kestenkele)y sözlüg de araddım? aha da şimdi sol golumun üsdünde ki bi başlıg deyy ki. anteplinin söyleyemediği kelimeler. ulan ammaniyng, direkt aglıma bu geldi. ææğm ben bu kestenkeley duyunca laklahıyı basdım, nenemin sol omuzuna yaslandım, laklahıdan gözyaşı burun sümöö orayı cımcılıg eddim. kestenkele diye hæyvan mı olur æğm?

-hös lan hös, biz ona kestenkele derig. kercedip durma.
-raffıg o dedeeng, kertenkele kertenkele, ne kestenkelesi yauvv ***
-fææærıgg, fææarıg şu uşşangı çek başımdan. beni kercedip duriy.

ahha da şimdi tesd edip sınadım ki essæhden de kestenkeleymiş. nenemin yeeen zoruna gedik ki gendini savınıgdı.

-ulan uşşaæm, siz beni kercediyseez de elin nenesi bi fabırıhayı bile söyleyemey, hæyce deezeng(bacısı) fabırıhaya, paarike dey?

not: anteplinin söylemedee hanek yogdurdur æğam o sizing erzigırıglııngız.

manik

her æntep uşşaanıng ufakken, besleme deneyimi yaşaadı kedi köpek yavrısı.

-mısdava æmmi, acı varsa pisik yemi vermeliymiş. nenem isdey.
-neneng nişleyci la pisik yemini?
-bilmeym valla, bi dene pisig getirig dedem. onu besleycilermiş, et almaya parası yogmuş şimdi. (nasıl da belli eder yalanı, hele bi de benim ki gibi gucæanda pisiknen girerse gasap düvenine tam malzeme çıhær mısdava dayıya)
-pisig yemi memi yog, çükööğzü yoorda batırıp vering pissee.
-eyle yapdık yapdık yimey, nenem sening yanıaa saldı.

nalet herif

iki günlüg hælfedir gendisi. bu sözlööö sevip sayıp bargına basmasının sebebiyse, allangirli haneklerden ziyade bes antepçe antep æazıynan gonuşulmasıdır. ziraa her gördööö başlıg aglına yeni yeni hækiyeler gelmesine, insanıng yazdıgca yazası bu da yazı yeteneenin gelişmesine mahana oliy.(mahana oliy?)bu hækiyelerin ölümsüzleşip güncelleşmesini sağlayan sözlüg sæbi ærhædaşa da burdan maşşallah subhæanallah elinge golunga dilingi sæalıg diyen halfedir, egmee egmegçiye vericing üsdüne de şööbiyet. yog bu haneg beyle deeldi sanırsam?

anteplinin incelmesi

arhadaşım milli siporcu. tam namıssız tammm. æyersiz tegvandocu, 3 metreye şahır şahır depik salley. ispanya ya gediy bu uşag, tabi yabancı melmeket. uçagdan iner inmez, kültür şohu æazınıng ortasına çarpiy bi dene. iki üç gün geçiy bizeee sessiz, süt dökmüş pisik kimi sütlüye zeerdeye garışmey. en son gediym de bi çay gahve içiym diye baggala seerdiy.

baggal:(ispanyolca) ne içeng başgan?
-gahve.
baggal:(ispanyolca) neyli olsung?
-milkli.

bi daa annatiym. o zamanlar gasap şeertle ediyk, halamın ooluynan. tarpadak telefon çaldı, seertti halaoolu.

-alov evet buyrung.
-iyi günler beyefendi, kiminle görüşüyorum.
-sen kimi arıyorsung?
-biz ... temizlik şirketini aramıştık. acaba yetkili biriyle görüşebilirmiyim.
-usdamız bayakleyn hæla gettdi, (kibarlaşır yeniden dener şansını) şeyy eehh şimdi, birazdan gelir kendisi.
-pardon ama orası neresi?
-burası kasap düveni. siz nerey areyseeez?!
-pardon yanlış numara.

(bi de şunu tesbit etdim usda, bizee isdanbul æazını gonuşiy ama, diline kene kimi yapışık. isder isdemez hæaneen sonuna bi g geliy.

æğm bu gonuşma bitdi, ben (bkz: kasap düveni) hæneene höngür höngür æalıyanaça güldüm.

eee oldu mu şimdi? ona salla buna salla bi dene de benbææ salleym.

fotura yatırıcım sıradayım, bi gırg elli dagga filan bekleygim. arhadaş bekle bekle bi dirhem ilerlemedi sıra, en son ben gendimi toparleyp haşladım önüme geleni.

-hocam buraya bakan kimse yok mu? sabahtan beri bekliyoruz milletin işi var gücü var...
-beyfendi sistem yok.
-(burdan sonra tutameym gendimi) næææælet gelsin sisdeminide foturasınada, paramıznan rezil oliyg arhædaş.

herşey eyi güzeldi de, o hanee tam æzıma aldıımda oldu nolduysa. lanet diyemiyorum. nælet deym.

mumbar

tommuzun sıcaaaa. areyp beni çærdı halam. "-nenengile gel, yimek yapdık gel de düvene apar" ben de "-pekey ağm" deyi geddim. nenemgile ulaşdım ki, üç halam, 15-20 dene torun uşag devşeg, iki yengem bi anam altdan üsdden gomşular bi göz odaya oturup yimek yimişler. amma ben yimeeen sonuna dorgu gelmişim, la o da ney bundarın hepsi pampal pissik kimi yığılık galık. bıyyıglarında gahırdag donug, uşagların gözünün öynü gararık, boynu büküg mæsimlering. şeyle bakdım ki hamadanıng içingde 2-3 dene mumbar galık, yağ tasının içingde de bi parça egmeg sohumu var. zatıı o egmee o tasın içinden çıharabilecek dermanı olsaydı egmeg saæbinin, o bi sohum yağ da galmazdı allah mahvaza. hepsining avırdı dolu, ama nasıl bişeyse aæzlarında çoğaliy "-çeyneyk çeyneyk yutameyk" deyler. æğm allah sizi inandırsın, avırtlarının kölgesinde 3 sürü otlanır.

lan amaneyng neydiyseeez, nasıl ediyseez dememe galmadı. tavık kimi boynu büküldü bundarın. gafalarından æşşa suyu dökdüm hepsinin. yoorum allah sizi inandırsıng, başga bi millet olsa gohusundan safrası kæhar, rengi benzi galmaz. bizeelere gene bişey olmey. hava 40 derece usda, yımırta bişiy asvaltda? bizeeler 2 hamadan mumbara vur allah vur edikler. ænnamadıım neyeyze güvenipde küfde leençesinin içingdeki yağı da sünnetleyseeez? yimek mimek yimedim, geçdim başlarına laklahı çaldım. hele yoorum bende eyle bi nene var ki, tansiyonu su içse bilem 22 den aşşa düşmey. sufrey mufrey ben galdırdım, hepsini topladım yarım saat olmadı ki bi bakdım, gözleri fıldır fıldır etmeye başladı.

ellæm bundar beni gandırdı gibime geliy. yoğsam yarım saatde yata yata bu mumbarı ne çabık et eddi bundar?

sana ne geree var

başgan

batur, mekik, istesyon sahalarının vazgeçilmez sıfatı.

başgan gapdan

-başgan bu yaacıg gençligde, bi oolan varmış. gemik gibi dey bizim göbeg æli, çıksıgir, çelet nalet garayæz bi herifmiş. ne deng gonuşag mı hele onnan?

beyle başlar hakiye, o uşag sonunda gapdan olur (olmasa olur, en azından uşşaana yuddurur) . bıyıglı, dalgalı enseli, cızıglı formalı, miss kimi sekizen gohan foturaflarda görünür beyle herifler.
  • /
  • 2
Henüz hiç başlık açmamış.
Henüz bir favori entry yok.

Toplam entry sayısı: 24

manik

her æntep uşşaanıng ufakken, besleme deneyimi yaşaadı kedi köpek yavrısı.

-mısdava æmmi, acı varsa pisik yemi vermeliymiş. nenem isdey.
-neneng nişleyci la pisik yemini?
-bilmeym valla, bi dene pisig getirig dedem. onu besleycilermiş, et almaya parası yogmuş şimdi. (nasıl da belli eder yalanı, hele bi de benim ki gibi gucæanda pisiknen girerse gasap düvenine tam malzeme çıhær mısdava dayıya)
-pisig yemi memi yog, çükööğzü yoorda batırıp vering pissee.
-eyle yapdık yapdık yimey, nenem sening yanıaa saldı.

balcan kebabı dürümüne sovan goyulur mu goyulmaz mı sorunsalı

esgiden keyf seæbinin teki köv otobosuna hergün bi dırnaglı egmek ısmarıç edermiş. bi gün bu dolmuş şöförü sormuş
-eæmmolu sen bu çarşı egmeeni neydiyn?
oda ææzınıng üsdüne yapışdırmış cüvabı.
-eæğm ben 3 evliyim, acı gendime bagmalıyım. deyp, çıharıp ev egmeene çarşı egmeeni dürüm edip yimiş.

sovanın kebabı ayrı yinir, balcanın kebabı ayrı yinir., æhıllı olung æhıllı.

antep avradı ve sağlık

sarılıg olmuşum, mædem mıkrey mıkrey geliy. bes patataynan şefteli yiym. bizeeler eleezing artııı balcan keabı edik, acı kökenimiz gasaplıaa dayandıı içun. bizeeeler yeen yaalı yüzlü ederler, şeyle deym (%80 şarah(etin yağı) @20 döş, elingi vurdooon kimi daalır ne biçim. hele zırgda çekilirse) tommuzun sıcaaa, su bilem içmeg isdemey canım. nenem de işde nolsun ana-nene yüreee, bi de ilk erkek torunuyum ya gıyamey baaa.

-al şunu kimseye söylemeden dürüm etde yi. (tabaan içinde 8 tike etnen 4 dene balcan)
-nene canım isdemey, pisig öleşi kimi gohiy baaa bu. öliym mi neydiym ben :(( yiyemeym yiyemeeymm.
-hös hös, bag bunu yirsen sensaa gelirsing hemen. de hele de anagubban oliym. aç aaazıı, aç.
-nene savışda get yav. madem mıkrey yiyemeym deym yiyemeym, ne üsdüme geliyn. yiiii yeeee meeyyym.
-ben deykdim. bag dokdura getdeeez aha beyle oldu, güççügken ben æmmingin damaanı cızdırıp, begmez şerbetiynen zerdaçal içirikdim gendine gelikdi. bu serum murumda neymiş beyle, meram bizim cengiz yiykdi eti ekmeee sen heç yiyemeyn.

sordum soruşdurdum, æmmim 3 ay yatmış. ben 15 gün soona ayaa kakdım.

yazıcık

antebing en esgi mahallelerden. zira nenem göllüceden bureya gelin geldeende, buralar şehir oralar kövmüş.

zamanında amatör kümede iki tahımı varmış æğm. yaacıg gençlig, öz yaacıg. bu ikisi birleşdikden soona kök sökdürmüşler (artı neaden dorguysa, bobam gendini methedmeye annadır hep. bi asgerlik bi de bu top hanæ olunca hösdüremeng. æaz æaz deel küfde çænaæ).

mehlika alevli, genelde ilkokulun ohundoo, mimar sinan lisesi de cabi, mærabaşşı, yaacıg, kürddepe, çörçöp, tabahana ve çıgsorudun orta örgetim(lise) ihdiyacını garşılar.

imam gazeli vardır bi de, nenem her cuma ohunmuş şeker getirir.

bunung yanında baggal mæmdeli, gahveci sülo gibi köglü esnafları vardır. sülo'nun dağ æmmisi davşan dayısı, baggal mæmdeli æmmi ise sabahneyn yeeen galabalıg olmagla, bireeez aksidir. uşagları beyhan'nan irfan bireeez daha suyu yumuşagdır. (buna mamuş æmminin gahvesinide gatabilirik amma mamuş æmmi öldükden sooona gahve daşındı esgi havası galmadı)

son olarag eski anteb adamının get gede azaldııı, göçden nasibini almış "böyg yohuşdan inince sol goliyn üsdünde ki çiçegli balhonlu ev"den de iz galmayan mahallemizdir.

utmak

-"kökünden kömecine çıhard la cebindekileri" diye başlar. ondan sooona artıg, 5 sæad gülle mi oynarlar, 4 sæad deeerme mi çalarlar, tükürügleri guruyanaça siporcu kæadı mı oynarlar, bilemem.

-ver la geri güllelerimi :(
-vermeymmm la, vermeym. udmasına oynamadık mı olum! udmasına oynadıg.
-tamam o zaman elime dik. elime dik, son el. (gözyaşı burun sümööö)
-yaniyng ooolum allama yaniyng. al son el o zaman, elinge bi südçül dikerim.
-heææarrig malı dövled malı. (diyen bi piç çıhar, ondan sooona götüngden tuman, burnungdan sümüg, ææzıngdan da şer æha æha guvalarsın iting eneeni)

bu işler beyledir yeeeeğn.
Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort