şitil

şitil=fidan
dikilmeye hazır küçük fidan
şimdi bu sitedeki "s" ve "ş" harfinin aynı olması kültürümüzün devamı için bir tehlike arzetmiştir..."ş" ile yazılmayanı (sitil)küçük kovanın adıdır.. içine yoğurt konulur genellikle. bakırdan ve yeni kalaylı olması yoğurdun lezzetini artırdığı rivayet edilir.
ben yeni ingilizce öğrenirken rahmetli dedem sesleniyor sitil sitil diye, ben de daha sitilin ne olduğunu bilmiyorum... yau dede sen ingilizce de mi biliyordun dedim. yook.. dedi... sitil dedim... yau olum.. yoğrut koyduğumuz satılın küçüğünü istiyorum nenenden demişti bana sitilin ne olduğunu böylece öğrenmiştim (allah rahmet eylesin).
ikinci nesil küçükler için "daha küçük ama büyüyecek elbet" anlamında da kullanılır..-benim şitillerim var bin şükür..gurban olduum mahrim gomadı..ne bırahıcı adam yoosam dünyadakine...