siraleyn

yanyana veya arka arkaya dizilmiş şekilde.

--- avladıkları guşları sıraleyn masıya goymuşlar, poturaflarını çekiylerdi, hatıra olucuymuş

***

--- ısdanbıl'da baazi arvat gılıklı herifler gece oldoo kimi, sıraleyn yollarıng kenarında duruylarmış.. ..
++ müşdere bekliyler zaar?
--- artı müşdereler ne alıcıysa...?
sırasıyla , tek tek ...

anne : aaa gızım şoo golanya şişesini al , şo baştan başla sıraleyn herkeşe daat eymi anası ..
sırabileyn

içeri alıyhan sırabileyn alın æm taşgala olmasın.