sahmi diyn baami eyle geliy

içinde muazzam bir aliterasyon sanatı barındıran antep deyişi
günümüz türkçesi;
gerçeklerimi söylüyorsun yoksa benmi aksini düşünüyorum