pekey

ia. peki, oldu, tamam..

bazen de "sen bilirsin, başüstüne, ben senin gadanı sonra alırım" anlamlarına da gelir, örneğin;

-yav mamdeli, sen yeen geregsiz bi adamsın..
-pekey usta, ona da pekey..

(bkz: gadasını almak)
tavırlı bir şekildede kullanılır bu pekey
peki dediğin zaman pek oll derler bazen.
pekey dersen söz hanek biter der bazıları da..
1800lerde antebe gelen amerikan misyonlerden duyulan "okey" kelimesinin peki ile remikslenmiş hali.
birbirlerini ikna etmeye çalışan iki antepliden,ikna olan ve karşısındakini ikna edemediği için sinirlenen, bu sinirini de arkadaşının isteğine boyun eğerek baskılamaya çalışan diğerinin söylediği sözdür.(bkz:-haci imamçağdaşta niidicik,yiri ciğerci mıstafıya gidek,paran saa ağırlık mı yapiy yoğusa?...-pekey ağam pekey,gidek,pekey derseng deermende dæawa bitermiş tama...)
ancak, pekey kelimesinin p ve k harflerinden biri veya her ikisi de yumuşatılırsa,buradan bu kelimeyi söyleyen anteplinin psikolojik durumu hakkında bilgi sahibi olunabilir:p-b vek-g dönüşümlerinin oranı ile anteplinin psikolojik rahatlığı arasında doğru orantı vardır.
pekey sözünün önemi.
bu söz insan hayatında yeen önemli æam.
yıllar yıllar eveli daa güccüg uşakken bi kebapcıda şeertlik ediyken bi usdam vardı beyhan usda dey.
gulakları çıngnasın pekeynen alahalı baa bi nasihat eddiydi acı siznen pölüşüym dedim;
güccüg uşak oluncu acı çeled de oluy adam yanı,birez asi,söz hanek dinnemiyen,verilen işi laaıyıynan yapmıyan soona da söz eşiden bi galekder yanı.
oolum dey garşısına aldı beni;
-eer iş örgenmek,adam olmak isdeysen çalışdıın yerdeki usdaların halfelerin saa ne derse pekey deycin
+o nası olucu usda,dedim
-bak oolum sæbehden evden çıhıykan cöbee bin dene pekey hanee goycun,ey de
+eey usda dinneym
-işe geldeen bille aaşamaca kim sana ne derse pekey halfe pekey usda deycin soona aaşam olubda eve geddeen bille elini cöbüne atıcın kaç dene pekey demişin farzımisal üçyüz,geriye ne galdı
+yeddi yüz usda
-hah işde onu deycim ertesi gün işe geliyken o yeddi yüzü geri bine temamleyp gelicin oolum annadın deemi
+annadım usda yanı baa kim ne derse pekey deycim bin dæfada olsa pekey deycim
-afferim saa oolum yanı sabır edicin asi olmeycın naader pekey dersen işinde oader sevilirsin ilellersin yanı herkeş seni sever,pekey mi æam
+pekey usda
- pek olasın ağam.*

(bkz: pek olasın)
sözlöön acer entry girme butonu

(bkz: pekey avrat)
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort