ööke

bir zamanlar fırından ekmek almak için evden aldığım parayı yolda düşürdüğümü fark etmem sonucu, başım önde sessizce geri eve dönmemle birlikte dedemin göstermiş olduğu aşırı asabiyet durumu
-yerii get atın itin bohunu yi
-öökelenme bacım hele otur.
-öökelenme deyn amma suna bak hele su miskilim maltıhalı aş duruyken illah küfte istey...*
+ma'adeyig ortasına sumsuğunan godoğm vakit görürsün gününü
-ey ne öökeleniyg!söleyeng getti!yeri allahınan ıstıfıl ol!
+erzi gırık dayım yuhalık etmelising!
"höke" şeklinde de söyleller...

- ekrem ammi hökelenme hemen eyle tama galbin var yorum!
- niye yorum sizin galbeez yok mu?
- ?!?
bu sözlükte öfke = (gbkz: hanifiusta).