mezer altından işemek

- temiz/namuslu/dürüst görünüp, usturuplu şekilde hainlik/ hırsızlık/pislik yapmak ve kimseye farkettirmemek.
- çaktırmadan, ortamı bozacak provakatif eylemlerde bulunmak.


saman altından su yürütmek benzeri bir söylem.

(bkz:hıs hıs iş dutmak)