kaybolmaya yüz tutan meslekler

antepde kaybolmaya yüz tutan san'atlar
keçecilik
semercilik
taşçılık (havara taşı yontma)
bardakçılık (kiremit bardak düzme)
galaycılık
gohuculuk (esans satıcıları)
bakırcılık
eskimoculuk (küçükken evde yapıp satardım)
yemenicilik
şalvarcılık
yorgancılık (köpümecilik)
gaynakcılık
(laylon eşiya ve lastik ayakkabı tamir etmek)
evvelden perilikaya top sahası ve kavaklığın çıkışındaki gibi boş arazilerde insanlar püskület ve motor kiralatırlardı. ama şimdilerde hemen herkesin püskületi de var motoru da.
eskiden her maallenin "inneci"si olurdu. artı o da galmayık ellaam...
yemenicilik
-sedefçilik
-bakırcılık
-semercilik
bide eskiden ne gözel güğümler süt satarlardı heç biri galmadı
-zahrecilik
dedemin almanyaya gitmeden yaptıgı meslekti geldiginde ne zahre alan ne de zahreyi satan vardı..
dede bu zahrecilik ney ola dey geçen gendine sordugumda,gızım arpa bugday saman velasıl yem deyikti bi zamanlar eyi meslekti deyikti ,ha bir de küçükken dedemin kilimcilik yaptıgını hatırlarım..
gannecilik: kullanılmış cam şişeleri toplayıp içini yıkadıktan sonra satma işi.
ellammm esgicilerde gayboluk heç deng gelmiym halbuki önceden saat başı geçerdi gapımızın önünden
yorum antepteki taşfırın pide fırınlarının bollunu görünçü bizim fırıncıların da yavaş yavaş kaybolmasından gorhiym. dırnaklı ekmek olmazsa olurmu antep yav.
bokçuluk
ganevetçilik
arıkçılık
tenekecilik
lasdik ayakkabı tamirciliği
gaynamış darı satıcılığı
manili naneli şekercilik
sütcülük (amma evinde gendi ineeenden sağıp eşşeenen gapı gapı dolaşarak satanından)
bileycilik (bıçak bileme )
yooortculuk (omza asılı degnek ucuna bağlı kaplarda)
şerbetcilik (tükenmiş sayılmasa da esgisi kimin galmiyk ağm içen mi azaldı ne? )
evdeki gadın terziler (bi yandan da yeniyetme gızlara terziligi örgetmek için gurs verirlerdi)
gurşun dökme (esgiden paraynan nazar değdigine inanalara gurşun eritip dökerlerdi dey hatırlıym)
portatif lunaparkcılık..
bozacılık

bide esgiden gışın aşaam vahti sohakda bi gavurgacı gezerdi hatırleymisiniz bilmem... heç almadıydıh ama herkes kim dey merah ederdi
şipşak fotoğrafcılık
mühürcülük(okuma yazması olmayanlar için)
omuzlarında onlarca ceketle eski ceket satanlar
pamuklu şeker satanlar
gazocağı tamircileri
çiticiler
seyyar berberler(özellikle kale altında)
destan satanlar
seyyar sünnetciler
kaynamış kestane satanlar

r
somur bitmez
menengiç kayfecisi