hulklanmak

hulhlanmak ya da hulh dutmak da denilebilir.istanbul ağzıyla nutku kurumak,nutku tutulmak demektir.
sinirlenmek anlamında da kullanılır.

-hulkum enene gadar yanıma yanaşmaan..
ben hulklanmayı ağlayacak noktaya gelipte kendini zor tutmak olarak duymuşumdur ebeveynlerimden

mızarlının böyüklerinden duydoonu tasdik ederim... doğrudur
ben de çok içine batıp hıçkırarak ağlamak olarak bilirim
babaannem: sakın ağlıyp üzülüp huhlklu südü içirme yavruna !
üzülünce anne sütü bozulur çocuğu hasta edermiş söylediğine göre.2 bebeğini böyle yitirdiğini söyler hep.bilimsel açıklaması varmı bilmem..
içlenmek... içerlenmek... aşırı duygusallaşmak...
ilk bahışda "hulk" çağrışımının etgisinden,
gabarmag, gosgalanmag, erkeklenmek gibi bi anlamı olucumuş gibi hisseddeem başlıg..

türevleri bile olabilirdi -- hulklanmag, sıpaydırsamag, batmanleyn olmag.. vb...
duygu seline kapılan kişinin, hıçkırarak ağlamasına ramak kala yaşadığı hal.