hamaz

koca karı olarak tabir edilen kendi elinden iş gelmemesine ragmen milletin işine dil uzatmaktan baska bişey bilmeyen 1.40 1.60 boylarında 100kg civarlarında teyzelerimizdir genelde
fiil olarak da kullanılır "hamazlamak" (= gambazlamak)
bi gün ilkohula gidiym .bizim mamdeli sınıf mömesili. uşaklar bireez gürültü ediylerdi.zil çalmasız adımızı yime içme öretmene hammazla.
öretmen içer girdee vali adın ohuduglarım takdıya çıksın didi.
biz kös kös takdıya çıkdık.
bundan sonamıya gürültü ,patıdı eddegizi görürsem geberdirim alim allah diyereg gulamızı çekdi.
ben mamdeliynen ömür billah gonuşmadım.
her gördööm yerde arhadaşlar bireez diggadli gonuşun aramızda hammazlar dolaşıy deyi daş atıydım.