girficerf

paramparça anlamında kullanılır.
taaların cemleri gırfıcerf oldu.
cırhı cerf olmak; her şeyin alt üst olup, kırılıp dökülmesi hali.
-şimdik galdır şu surfayı cırhı cerf ederim ortalığı haa...
(gırfıcelf) kırılmış, bin parçaya bölünmüş, mahvolmuş.
bizim ailede "darma dağın", "dağınık" olma hali için kullanılır.

---- evi gırfıcerf etmişler anam, eyki iki gün gettim...
bu terkib de arabi iki kelimeden ğurf ve cerf'den meydana gelmiş olabilir. ğurf muhtelif manalara gelmekle beraber muhtemelen burada kesmek veya kıvırıp bükmek manalarında olabilir. cerf'e gelince o da helak olmak manasına geliyor. şuhalde kesilip atılıp heder olmuş, buruşturulup atılmış helak olmuş gibi manalara gelmektedir. nitekim antepcedeki istimali de paralel manalar vermektedir.
bilindiği gibi dokumalarda direzin yani çözgü kullanılır.bu deyimde tifteini attırmak yani dokumayı çözgü ve aralarındaki yün dolgu iplerine kadar darmadağın etmek anlamındadır

(bkz: tifteini attırmak)
(bkz: arsangars etmek)