gazocaa

gaz ocağı
lpg gelmeden ve geldikten sonra yaygınlaşmadan önce her evde bir iki tane bulunan mutfak ocağı.
bu ocak sarı madenden yapılı bir gazyağı (gazyaa) haznesi, bu hazne üzerinde küçük bir pompa ve hazneye aynı piknik tüpteki gibi bağlanmış bir brülörden oluşurdu. brülörün hemen altında yanma bölümünü çepeçevre saran bir çanak vardı. bu çanağa mavi ispirto konulur, ispirto yakılır, bu ispirtonun hazneden yükselmiş bulunan gazı buharlaştırması beklenirdi. gazın yanmaya başladığına kanaat getirilince de pompayla gaz pompalanırdı. nekadar fazla pompalarsanız o kadar harlı ateş elde ederdiniz. ocak söndürüleceği zaman da hazneye pompalanmış hava bir kelebek vasıtasıyla boşaltılırdı. ocağa raptedilmiş üç ayak üzerinde de yemek pişer, su ısıtılırdı. piknik tüp gibi... ancak piknik tüpten farklı olarak gazocaanın yakıt haznesi ocağın , üzerine konulan yükü taşımaz, bu haliyle de piknik tüpe göre çok emniyetlidir.
not : sadece antepe özgü değildir, diğer yerlere göre antepin farkı, antepte çokça kullanılan bir modelin antepte üretiliyor olmasıdır.
bunların "don gazanı" ısıtmak için büyük modelleri şehreküstü caddesi üzerindeki atölyelerde üretilirdi. hatta gaynamış darı satanlar bu modeli tüp yaygınlaştıktan çok sonraları bile kullanmışlardır. daha sonraları, piknik tüpleri tam bir standart altına alınmazdan evvel sürekli patlayıp ölümlere sebep olduklarından dolayı "korsan" tüpler toplanmaya başladı. sözünü ettiğim gazocaa üretici abiler bu korsan tüpleri gazocaa haline çevirdiler. yüksek basınca ihtiyacı olmadığı için bu tüpler herhangi bir tehlike arzetmiyordu ve haznesi çok daha büyük olduğundan daha uzun aralıklarla gaz takviyesine gerek duyluyordu.
eskiden piknik tüpünün alternatifi olan ısı kaynağı. bizde vardı onnan su gızdırır çimerdik. elimizde gaz bidonu gazcıdan geder gaz ve bi şişede ispirto alırdık. ufak bi pompası vardı arada bir onnan pompalamazsan sönerdi. yeen de guvvetli yanardı namıssız.
innesi olmazsa ucu dıhanan ocak

(bkz: inne)
buhar haline gelen "gaz" (=gazyağı olarak da bilinir) "meme"den püskürürdü. meme bazen tıkanırdı. bu sebepten özel olarak tasarlanmış çok hassas ve gıldan ince inneler vardı. yakmadan evel işi garantiye almak için meme bu inneynen dürtüşdürülür soona yakma işine girişilirdi. ben hatıra ossung dey bi dene aldıydım. temizledim çalışdırdım amma inne almayı unutmuşum. antebe getdeem kimi bulursam bi dene de inne alıym. neo anteplilere uygulamalı gösderme şansımız olur. nerden geldiklerini bilirler deel mi?
annem gızartmalar için gullanırdı.gaz ocaanı yahar bi de türkü duttururdu.ne ocak battı,ne fayans killendi derdi olmaz, hayadda sıçrada sıçrada gızartırdı öcceleri.
gazocağı mavı ispirto olmadan ve pompalamadan asla yanmazdı