gazocaa

gaz ocağı
lpg gelmeden ve geldikten sonra yaygınlaşmadan önce her evde bir iki tane bulunan mutfak ocağı.
bu ocak sarı madenden yapılı bir gazyağı (gazyaa) haznesi, bu hazne üzerinde küçük bir pompa ve hazneye aynı piknik tüpteki gibi bağlanmış bir brülörden oluşurdu. brülörün hemen altında yanma bölümünü çepeçevre saran bir çanak vardı. bu çanağa mavi ispirto konulur, ispirto yakılır, bu ispirtonun hazneden yükselmiş bulunan gazı buharlaştırması beklenirdi. gazın yanmaya başladığına kanaat getirilince de pompayla gaz pompalanırdı. nekadar fazla pompalarsanız o kadar harlı ateş elde ederdiniz. ocak söndürüleceği zaman da hazneye pompalanmış hava bir kelebek vasıtasıyla boşaltılırdı. ocağa raptedilmiş üç ayak üzerinde de yemek pişer, su ısıtılırdı. piknik tüp gibi... ancak piknik tüpten farklı olarak gazocaanın yakıt haznesi ocağın , üzerine konulan yükü taşımaz, bu haliyle de piknik tüpe göre çok emniyetlidir.
not : sadece antepe özgü değildir, diğer yerlere göre antepin farkı, antepte çokça kullanılan bir modelin antepte üretiliyor olmasıdır.
7 Entry Daha