dal dingil

her yeri açık, çıplaklığa yakın bir açıklıkta olma durumudur..
dal d.şş.k olarak ta kullanılır.. (noktalı yerlere a harfi konulabilir :)
ingilizce "wear not a stitch"
anadan üryan da deyler.
das dingil olarak da kullanılır...