çok söven antepliyi dışarılıların ayipsemesi

" babeyn sinine sıçıym" dedirten durumdur.

bi denesi beni nazaman görse "anteplıyahh" dey; ben de sövüym direkman gendine (bkz: entep). gafası nası çalışıysa artı... iki guruşluk beyniynen anteplice uyduruy gendine gendine.

kendimce doğru gitmeyen bir durum gördüğümde ya da karşımdakine şaka mahiyetinde bir tepki verirken sövmek zorunda kalıyorum. ondan sonra da, eyyy antepliler çok sövüy deyler; senden biliyg deyler... ne deym yanı, heç işim gücüm yog da gafey dayım edebiyat yapmıya mı harceym. genler kimi laubali mi gonuşak?

lan arkadaş siz sövmen (heç sövmezseez satan), pekey. ey sohagda elin bacısıynan, avradıynan sohagda her işi dutuysuuz. o heç terbiyesizlik olmey da, bes bi sövmey* mi terbiyesizlik belleyseez.

la yoorum bi gün şu hanee demeym deym, olmey (bkz: antebin gözünü seviym)

(bkz: anteplinin argo anlayışı)
aslında,anteplinin küfür etmesi,antepliye özgü bir savunma mekanizmasının göstergesidir. bu yolla antepli karşılaştığı zorluklardan kurtulur, onları elimine eder veya en olumsuzu,küfrederek duruma adapte olur.
genelde dışarılılar,bir antepli sağlam şiveyle sövdüğünde anlayamaz;tekrarlatma isteği duyarlar.ancak, yine çoğunlukla,anteplinin küfür edebildiğini anladığı zamanlar da ilk kez duyduğu kelimeler, tekerlemelerle karşılaşır,ve kendi küfür dağarcığını zenginleştirir.hayatında hiç duymadığı bir kelime dizilimi,üzeri açılmamış küfürler,mükemmel bir ağdalı şive...bütün bunları bir arada duyunca gerçek anlamda kulaklarına inanamayan dışarılı kimse,anteplinin küfür ettiğini sanar.oysa ki antepli orada en kadim sanatlardan birini icra etmektedir.
sözün özü;dışarılı küfür etmey nerden biliymiş kine,onlar anne- boba demey daa yeni örgeniyken biz ana boba düz gediydik...antepliler çog küfür ediylermiş,hee çog küfür ediym,allaha şükür bugüneçe bir küfürüm de boşa getmedi, herhepsi yerine oturdu larhadanak.acı dışarılılar o kibar şiveleriynen küfür edip de bu sanatı bozmasınlar ne var.biz ederik, onlar hössünler acı,garışmasınglar.
*
sövme nerediyse anteplinin zenaatı kimin olug !
birçok haneg sövmeynmen başlıy...
*
antepli nişlesin yorum.bi hafda çalışıy.hafdesonu bi sahriye gidemey singirleniy.sitresini içine atıy.pisgolocisi bozuluy.bi maca gidiym sitires atarım dey.
antep siporun gidişatı gidişaat deel ona da sinirleniy.başley hakeme sövmiye.
garnının şişini ancak hakemnen endiriy.