çıra

aydınlatmayı sağlamak için lokusden once de kullanılan alet
diğer adı " idare lambası", gaz yağıynan çalışır.
eski toprakların elektrik düğmesi yerine kullandığı kelime.

- gızım acı çıkmadan şu çırey söndür saa zahmet.
birde eskiden odun sobalarını yakmak için kullanılan kolay tutuşan çam ağacı parçalarına da çıra denirdi
isli çira, zeytinyaği tortuynan yahilirdi.