zırhazırh

zırhazırh

ia. ağzına kadar, kapasitesinin üstünde dolu..

-mamdeli yoorum şu dolmuşçular da eyi para gazanıy haa, dövenin öönünde çay içiyken görüym de hepicee de zırhazırh dolu gediy aaşama gaden..

(bkz: antepteki dolmuş hatları)
ia tıklım tıklım

-şunları kilere go da gel
-yer mi var ki anam zırha zırh dolu
-dık biyerlere de gel
son raddesine kadar (dolu):

--- nası geliym anam size? ne zaman otobosa biniym de size geliym desem, otobosların hepicee zırha zırh dolu.

++ ganevizi zırha zırh doldurmuş, gapaa açılmıy.
--- dur azıcık ganırtak.

(bkz: pendir sıkmaç)
lebaleb dolu...
pendir basmaç kimin dolu...
ağzına gader dolu...
addenini almış, istiab haddini doldurmuş.
hıncahınç doluluk ifadesi