zere

samimi iki dost arasında geçen diyalog.(3. kişi hakkında)
-la para isteymiş onun için gelik hayvan
-heeeeeeeeeee. zere bayakta bağa geldi dayı işler nası yav dey.para isteymiş demek öküz
sahi, gerçekte


- zere ağnadıydım ben onun neye geldiğini.
ia zira, demekki, ha onun için, ondan dolayı manalarını taşır.
"zere ben deym" şeklinde sık bir kullanım alanı olan kelime.
*gız habba duydunmu?
-neyi kele?
*hadducun herifi çekmiş altınlarını almış
-biiii ne deyn bacım ne zaman almış?
*onu bilmeymdee sen golundan sıyır get bozdur saz gızlarına yedir
-yiraagola anam... zere belliydi 1 hafdadır golunda göremeym. demekki herifi almış.
ia'daki "zira" kelimesi anlamsal yönden "çünkü" sözcüğüne eşdeğerdir. fæhat aa'dağ zere kelimesi ia'dağ zira kelimesinden angamca dæa farglıdır. yanı zere'nin ia'da garşılıı yoktur esas...