yüzüne bahanın eşşe ölüy

yüzüne bakanın eşşeği ölür.

asık suratlı,suratsız,mendebur,çirkin insanlar için yakıştırma.
yüzü gülmüyen, sonsur.sevilmeyen kişiler için sölenmiş antep hanee.
uğursuz, nalet gişiler için de sölenir.
-beyle gişilere surata bah süngüye davran dirler.
yüzünde meymenet yok dirler.