yussuk arghasi

nişandan hemen sonraki günlerde gız ve erkek terafının birbiriyle gaynaşıp samimi olmag için tarafların hatırı sayılır yaghın aile efradlarına hazırleyp garşılıglı olarag takdim eddikleri hediye bogçalarının takdim törenine verilen ad.
giden bohcanın adı da (bkxz: nişan ardı) olarak geçer