yoharı baş

misafir ağırlamak için seçilen en güzel, genelde kapıya en uzak yer.
bir nevi (bkz: üst baş)

- hele sen şeyle yoharı başa geç gadir ağbi..allahiyseng...