yılınmıya galmadan

gözün dikkat edilmesi gereken noktandan "anlık" olarak ayrılması durmunu anlatır.

--- gızım güççük uşaklara yeen dikgat emelising, gözüng yılınmıya galmadan düşer...

++ bak bu çarşıda çok hırhız var, gözöö mallardan yılıtma / gözün mallardan yılınmasın... *

--- gözüm yoldan yılınmıya galmadı ki, gendimizi tarlada bulduk...