yandan dutma

bu hanee bir hafta önce şeyle örgendim:

kardeş: onun ikinci karısından çocuğu var
annem: ne garısı, yandan dutma o
kardeş+elemi:???? ne dutma?o ne ya
annem: yandan dutma yani nikahı mikahı yok, eylesine işte...
kardeş+elemi: hıı dur bunu sözlüğe yazak...
orjinal olmayan, taklit anlamlarında kullanımı da mevcuttur..

-sen haa cuvaradan içiyn oo?
-pirestij içiym mamed ammi..
-o neymiş la eyle, gaça bekadı?
-gerçee üç buçuk kaat, yandan dutması iki kaat..
meşru olmayan bir yolla peydahlanan kişi, şey için kullanılır. menşei şaibeli olan kişi ve şey için de söylendiğine rastlanır.