ütük

ütük olmak: soğuk zamanlarda sobaya yakın oturmanın insan algılaması üzerinde oluşturduğu algılama yanılgısının antep tabiri ile anlatılmış şekli. sobanın yakınında yüsek ısıya alışan vücudun normal sıcaklıkla soğuk sinyali vermesi durumu.

--- abooo yeen sookmuş yaw.
++ ne soogu lan, sobanın g.tünün dibine giriksin, ütük olmuşung, baksana dereciye 30 gösteriy nere sook?
ütük: çok üşüyen kişilere denir

% la acı ayakdeyhan, şo tağey gapat heerif bobeng heyrına?
# la gafey mi yideez, içeri fırın kimi tama?
% la yok la buyuyk la, la di la, bi elim cöbümde oyneym tama?
# la naaden ütüksööz yoorum, abaaavh..
$ hasde mi neysing sen yoorum..
% bilmeym yoorum, dongucu dutuy..
# uyş kibar..