ütük

ütük olmak: soğuk zamanlarda sobaya yakın oturmanın insan algılaması üzerinde oluşturduğu algılama yanılgısının antep tabiri ile anlatılmış şekli. sobanın yakınında yüsek ısıya alışan vücudun normal sıcaklıkla soğuk sinyali vermesi durumu.

--- abooo yeen sookmuş yaw.
++ ne soogu lan, sobanın g.tünün dibine giriksin, ütük olmuşung, baksana dereciye 30 gösteriy nere sook?
4 Entry Daha