ulum ulum kokmak

ne demek olduğunu tam olarak açıklayamasakta*pis kokmak anlamında kullanılır

ör:

--anam bizim mahalleyi eşikler gene ortalık ulum ulum gohıy aynı.
ulmak (=çürümek / bozulmak) anlamında olduğundan herhalde "leş gibi kokma"nın antepcesidir.