tay kalmak

eşitlik hali, berabere kalmak...
yöremizde meşur olan aba güreşi etkinliklerinde kullanımına daha sık rastlanılır.