sicira da nalin parlasin

performansını göster de maharetini görelim anlamında kullanılır.
bu eleşdirel bişeye benzey bu."nalın" "nal" ın üçüncü tekil şahıs iyelik halı deel mi? yanı "sıçıra da nalıngı görek" * * *
yarışma programlarında "yıldızıng parlasın" deyn söylenen sözün atasıdır, bubasıdır...