sasbes

büyük olasılıkla farsça şeş (=altı) sayısını şaşkınlıkla beş olarak görülmesi durumundan türetilmiş, şeşi beş görmek, şaşı beş görmek ve kısaltması olarak şeşbeş, bazı durumlarda birinin şaşı olduğunu dolaylı yoldan söylemek, bazen de aşağılamak için kullanılan antep sözcüğüdür. farsça "şeş" ile türkçe "şaşı" veya "saş" sözcüklerinin ses dizimi karışımı olduğundan kelimenin türetilme aşamasını takip etmek biraz zor görünüyor.
-yorum o gızın nesini beğengding aanamadım yanı.bi gözü kalk gedek öbürü yat zıbar dey şaşbeş yanı bilmeym artı
küçükken gözleri şaş olanlar (bkz: şaşbeş saat onbeş) derdik.
güçükken duyupta sinir grizlerine girdigim bir hanek.