saabini siyecini

sahip ve siyeç "enişte" efendinin kendisidir. bu memnun olunmayan şahsiyet kim tarafından savunulacak olursa alınacak cevap antepte belli bir standarta bağlanmıştır. hemen cevap gelir "sening saabini siyecigiii %&^!....