pismilame

pismilame

yeen kötü, heder, ayın bayın anlamlarına gelen bir antep sıfatı
pis mülayim kelimelerinin kurgulanmış ve anlam bütünlüğü kazandırılmış halidir.
özensiz ve temiz olmayan bir şekilde/durumda; sanki "pis" ve "muamele" sözcüklerinin birleşmiş hali gibi geliyor bana.

++ evi tüm tüm tütüy dediler, beiyg bi gettim çarpıldım anam, bulaşıklar pismilame mıtfaa atılmış, donu da yastıının üstünde duruydu.
pis melanba diye duyukdum yeen pis kimselere söylenir
arıcaanne sinirlenir:
-yeri get pis melanba sohakda topu oyna oyna ayağını yıhamadan yataa girmeye kak
çabık kalhıcın ayaaını yuyup* gelicin **