para pencik olasin

para pençik olasın. antep bedduası
ia parça parça,paramparça olasın.
para;paralamaktan.
pençik;pençeleyerek küçük parçalara ayırmaktan.
paralarken pençelemek=para pençik olmak.
gerçek manasını kaybetmesi,deyişin önünde para kelimesi olduğundan olsa gerek halk ağzında biri diğerinden para istediğinde söylenmektedir.
bu deyişdeki sözcükler farscandan antep ağzına yerleşmiştir.

(bkz: pençik)
para: paralamaktan ziyade pâre kokunden gelir. parca, birim, adet anlamindadir

ör: "41 pâre top atışı"

paralarken pencelemek yanlis bir tanim olur.