nahışlamak

nakışlamak

tokat atmak.

-oolanı neen nahışladıız yorumm.
-heç sesii çıhardma, o biliy yidiğinin sebebini,okula gediym dey, itarimi ney oyneymış.örgetmeni habar vermese, yudduruymuş bize..
herhangi birşeye süs yapmak; süslemek; nakşetmek

--- pencerenin kenarını da vitraynan nahışlamış!

mecazi olarak "beynini yıkamak"

--- anası gafasını nahışleyk onun, ne deseng dafar etmez...