marıl yarpaa kimin para harcama

çok para harcayan.yolda bulmuş gibi de söylenebilir.
& bigggg o ney eyle yolda bulug gibi para harcıylar.
şimel'nen para harcamak.
masraf tanımamak.
masrafını bilmemek.
-rahmatlının cebinden bi çıkmaya marıl yarpaa kimin para çıkardı yoorum.
düyünnerde de parıyı marıl yarpaa kimi saçalıylar ışka gelen düyün saaepleri.