kulunk

eskiden taşçıların kullandığı küllük de dediğimiz iki ucu kazık gibi sivri ama köşeli bir sivrilikle biten keser boyutunda ve oldukça ağır alet.biçme dediğimiz büyük yapı daşları ,daşlıktan daş galemi ve balyoz yardımıyla kesilip çıkarılır küllükle yüzeyleri az kabaca düzlenirdi.duvar genelde 2 sıra daş ve arasında toprak-saman garışımı harçla doldurulduğundan bu taşların iç yüzeyleri küllükle yapılan traşlamayla kalırken ön ve diğer taşlarla temaz yüzeyleri şimdiki kalebodurcuların harç tarağı gibi ama sivri ince dişli testere kimi çift ağızlı darak denilen yine oldukça ağır bir nevi çekiçle ince işçiliği yapılırdı ki esas bunu yapana yonucu denirdi ki böyüg usda bunlardı.diğerleri gırıcı,kesici denilen kaba daş işçisi olurdu.son daşçılardan yonucu heyri rahmatlık abimin gayınbobası olup daha 2 ay evvel vefad edmiştir.dezemin herifi boz maamed de eyi bir kesici ve yonucuydu(yontucu).şereküsdü cıvarında da yonucu derviş ammi benim tanıdığım tanınmış daş usdalarındandı.daşlar genelde şindiki acer mezarlığının(yeşilkent yanı nurgana) sol yamaçlarına düşen nafak mevkisinde daşlık denilen yerden temin edilirdi.
kuyu kazılırken zeminin sert kayalık olması halinde kullanılan iki ucu sivri alet.
...
nefsin ile uğraş, dur sen savaşta,
sabır külüngüynen kır bak neler var.
...
*
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort