işin iş

sendeki rahatlıg, beyde yok anlamındadır.
altı guru, keyfi yerinde olma durumudur.
siz isteyseez bi göz, allah verdi iki göz biçiminde gelişen olayların,
"herbişey istedeeniz kimi devam ediy yanı" halini tanımlar hanekdir.