hıra hırtlak

çok zayıf, çelimsiz kişiler için kullanılan deyim.

(bkz: çörten çalgınına dönmek)
zayıflıktan dolayı gırtlağı belli olduğundan mıdır nedir böyle bir deyim türemiş.

++ yeni güvee de yeen zayifmiş kele, hıra hırtlakmış beiyg! heç mi ekmek yimemiş?
yeen zayif, cip çelimsiz gişi...
antep ekmee yimeyenlerde gorülen hasdelik