hemşehrimiz atatürk

mustafa kemal atatürk'ün nüfus kayıt bilgileri tam olarak şöyledir: gaziantep ili, şahinbey ilçesi, bey mahallesi, cilt no:10, aile sıra no:44, birey sıra no: 1

hemşerimiz olan atatürk, "gazi" sıfatı ile hem de adaşımızdır.
atatürk'ün hemşehrımız olduğunun belgesı

mernis sisteminde aşağıdaki gibi yazarsanız çıkıyor. ama kimlik no ile doğrulama yaparsanız çıkmıyor..

t.c. kimlik no sorgulama sonuçları:
t.c. kimlik no: 10000000146

ıl: gazıantep ılçe: şahınbey
adı: gazı mustafa kemal soyadı: atatürk
mahalle / köy: bey baba adı: alı riza bey
cilt no: 10 anne adı: zübeyde hanim
aile sıra no: 44 doğum yılı: 1881
birey sıra no: 1 cinsiyeti: erkek

şahinbey nüfus müdürlüğüne her girdiğimde biraz daha gururlandığım hadise.şöyle ki müdürlüğün girişinde solda atatürk'ün kimliğinin büyütülmüş bir kopyası vardır.
karayılanın , şahinbeyin ve kahraman antep halkının vermiş olduğu kurtuluş mücadelesinin diğer illere örnek olması gerektiğini vurgulayan , anteple ve anteplilerle gurur duyduğunu ülkenin dört bir yanında sölemekten çehinmeyen gazi mustafa kemal resmen şahinbeylidir . hemşehrimizle gurur duymalıyık ...
bir şehir ve o şehrin insanları daha nasıl gururlandırılabilir ki...
nüfus kaydı antep'tedir. doğduğu topraklar misak-ı milli sınırları dışında kalınca, antep'i seçmiştir. * şahinbey ılçesi, bey mahallesi'ne kayıtlıdır. antep'li olduğuna şükretmek için 99 neden
nüfsu bey mahallesine gayıtlı bir antepli olarak guruluyuk
bey mahallesi şehitler abidesinin tam karşısındadır ekin cafe den sağa dönünce hemen bey mahallesidir
gaziantepli atatürk

gazi şehrinde fahri hemşehrisidir. gaziantep bey mahallesi 41 hanesinde kayıtlıdır. ata?ya bir hürmet nişanesi olmak üzere bazı cadde ve okullara ismi verilmiştir.

1-gazi mustafa kemal ılkokulu

2-atatürk lisesi

3-atatürk bulvarı

4-gaziler caddesi(hem atatürk hatırlanmakta hem de milyonlarca gazi hatıra gelmektedir.)

5-atatürk ılkokulu

ulu önder 26 kânunisani (ocak) 1933 tarihinde şehrimizi şereflendirdiler.şehrimiz için ebedi bir saadet kaynağı olan bir tarihi günde toplanan şehir meclisi yüce halâskâr için halkımızın taşıdığı sonsuz minnet ve şükrân duygularını ifade etmek üzere büyük atatürk'e gazi yurdun hemşehriliğini arz etmeyi kararlaştırdı.ve şu mazbatayı tanzim etti.tarihi yüksek kıymetine binaen aşağıya alıyoruz. reisicumhur gazi mustafa kemal paşa hazretleri türkiye'nin banisi ve en büyük milli rehberidir. ışgal edilen yurdumuzun istiklalini temin için milli bir cihat açmış ve milletin başkumandanlığını yaparak türkiye'yi kurtarmıştır.bundan sonra idari,fikri,iktisadi,ilmi birçok inkılaplar meydana getirerek yurdumuzu mütemadiyen yükseltmiş ve yalnız türkiye'de değil bütün dünyada tarihin en büyük kumandanı,en büyük inkılapçısı,en büyük ilim ve fikir adamı olarak tanınmıştır. ışgal edilmiş olan gaziantep'te bu mücadele ve inkılaplarda büyük liderin yaktığı ışık arkasından koşmuş, vesaiti harbiyesi olmadığı halde her şeyden evvel tek başına on bir ay mücehhez fransız ordusuyla çarpışmış, şehrin bombardıman edilmesinden, mitralyözlerle taranmasından, hücuma uğramasından yılmamı;fransızlara harben teslim olmamış;bu suretle milli mücadelenin şanlı sahifesini yazmış ve tarihe emsali bulunmaz bir kahramanlık namı bırakmıştır. bunun için büyük millet meclisi bir mustafa kemal'e birde antep?e gazilik madalyası takmıştır. gazi halâskâr gazi şehre 26 kânunisani 1933 tarihinde ilk defa teşrif buyurmuşlardır. gaziantep ahalisinin hissiyatına tercüman olan belediye meclisi bu çok ulvi levhanın hatırasını ebedileştirmek için şehrin fahri hemşeriliğini cumhuriyet halk fıkrasının daimi, umumi reisi olan adaşına arz ve takdim etmeye ve gaziantep cumhuriyet halk fıkrasının bulunduğu bey mahallesi nüfusuna bu kaydı tescil ettirmeye karar vermiştir.reis
a.hamdi kutlar

aza h.mehmet
aza abdulkadir
aza h.fuat
aza hasan

aza ali
aza hulüsi
aza abdülsamet
aza m .avni
aza cemil
aza ıbrahim
aza sait
aza h.ömer
aza hüseyin
aza süleyman
aza halil
aza mahmut
aza sabri
aza h.fehmi
aza ahmet
aza ahmetnot: bu mazbatayı t.d.k. genel yazmanı ömer asım aksoy hazırlamış, diş doktoru h.cemil karslıgil heyecanlı bir sesle okumuştur.20 aralık 2008 olay
www.olaymedya.com
gazıantep ili şahınbey ilçesi bey mahallesi, cilt no :10, aile sıra no: 44, doğum yılı: 1881, birey sıra no: 1 olan hemşehrimiz atatürk'ü ölüm yıldönümünde bugün bir kez andık.
atatürk'ün, gaziantebin 16.kurtuluş yıldönümünde anteplilere çektiği telgraf'dır.

eğer bir gün millet,vatan ve cumhuriyetin yüksek çıkarları gerekirse, o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstermeye hazır olduklarına şüphem olmadığı bilinmelidir