hakiye hakiye hangilgoz

uşaklara hakiye anlatırken öncesinde söylenilen tekerleme...
ayrıca bir işten sonuç çıkmayacağını bilme durumunda söylenir...
tekerleme tam olarak şöyledir;
hakiye hakiye hangilgoz
biri gara biri boz
çıktım halep yoluna halep yolu taşlıca
çıktı karşıma bir keçi
vurdum keçinin gıçına
keçi gitti hakime, hakim dedi s..me
tekerlemenin farklı bir söylenişi:

hakiye hakiye hangiligoz
biri sıçan biri boz
bindim bozun sırtına
gittim halep yoluna
halep yolu taşlıca
bir taş aldım elime
vurdum geçinin gıçına
keçi dedi ç.küme
ben dedim d.şağıma
facebooktaki yeni grubumuz. heyilli olsun ağam.
linkini de verek tam olsun, http://www.facebook.com/group.php?gid=49830873969 kurucusu sicanhasaninpompasi'na teşekkürlerimizi sunarık.
hangil hangil hangil goz
iki sıçan bir boz
bindim bozun üstüne
getdim halep yoluna
halep yolu daşlıca
armaanı beşlice
bahtım gördüm bir geçi
vurdum gırdım gıçını
geçi getdi hakime
hakim dedi s...mee
ben de dedim s....mee...
şindi aaem biz güççüklöömüzde beyle uyduruk şeyleri goyun kimi dingler bişey bellerdik.ama o bizim saf çocukloomuzmuş.hele şindikilere bunları annladın baghiym size ne deycekler.la get delimisin beyle hakiye mi olur derler.zatilem uşakları hakiye agnadarak deel köteklen uyuduyk.bu da uşakların gişileini bozuy onların pisigolocusunda ongarılmaz yaralar açıy.artık avrupalı olucooumuz bu devirde hale kelolan,dev garisi,haybar galası cengi,zümrüdü anga guşu kimi esgimiş ve avrıpıya heç uymıyan hakiyeler yerine yeni ve en möhümü avrıpaca hakiyeler bulup örgenmeliyik.niye?niyesi var mı .taman yogharda angladdık.uşakların ruhu gözel gelişip semirsin deeiy.anamız bobamız,dedemiz nenemiz okghuma yazma biliymidilerki bize andersen,la fonten angnadsınlar.oghuma bilenlerin de oghudukları keloğlan ve daha yenilerin oghudou cin alinin macaraları vardı.ama medem ki biz anamızdan bobamızdan accık daha eyitimli olduk.en azından ilkmekdep üç veya dördden ayrıldık hadda ortaoghula bileme gettik o halde bizim uşaglarımızda bizden farglı olmalı.gelişim değişim budur eldeemi? haydin baghım uşaklarımızı hös de yat şişe galasıca deeiy çaarıp baarıp yaanının ortasına iki sumsuk ,sufatına bi şaplak vurup kötek zoruynan uyudmak yerine rapınzel ,pambık pirenses,gurbaa öpen uyuyan pirenses,cızmalı pisik,arbet ördek cücöü,gırmızı külaehli gız,hansan gıratan ,zehirli fasille ,gözel ve yavan kimin glasig hakiyeler angladarak gözel yughular gadasını aldıım deey uyudak.ama hepden de gavırlar kimi onları öpüp yalaman.çünkü bu daafa da baş edemezik depemize sıçarlar.yanı yüz verdik aliye sıçdı batırdı halıya meselesi olmasın.orta gaeral.yogsan sittin sene avrıpa yüzü göremeycik.
yanı adı, sanı ve soyadı hakiye.
hepsi hakiye.
adı üstünde hakiye.
naader agnadırsan agnat hakiye.