guvvetin onda kalir

antepte güccük uşaklara yemeeni bitirmesi için söölenen söz dizisi...

- anneeee ben doydummm
* tabaanı bitir gadasını aldıım
- ama ben doydooouuum
* ye guzum ye guvvetin onda galır
küçük çocuklar tabaklarını "sünnetlesinler" diye uydurulmuş gandırıkcı hanee olup, özellikle erkek çocuklar üzerinde etkilidir.

--- hadi oolum şu son sohumu da yi...
++ ana ben doyduumm..
--- ama guvvatıng onda galır...
++ o ney yaw?
--- şindi yideen yimeen bütün guvvatı aha bu sohumda.. bunu yimezseng heç yimek yimemiş kimi olursung...
++ eyi yiym de guvvatlı olum...
--- aslan oolum benim... aslan amma bi guyroo eesik....*
'tama vitamini orda' şeklinde de söölenir. neresini yemediyse masim uşak, yimeen bütün vitamini tam da orda kalmış olur :) itiraf edeyim ki ben de, kardeşim ve sarıuşak halfe güççükken söölüyordum,şimdi de ooluma bunu bitirirsen abi olucan, burası yemeğin abi yapan yeri diyorum**...
bunun birde ''yemezsen rüyana girer beni neden yemedin diye''versiyonu vardır.

-aboovv çabık bitir o tabandakileri yosa aşam rüyana girer haa, beni neen yimedin der saa.
gücööken gafamı gurdalıyan sorulardan böyüg bi denesine neden olmuştur bu hanek. yimeemi bitirmedeém kimi, babannem "yi yoosa guvvetin onda galır" derdi. ben de æam düşünürdüm, "yimee nası bi guvvet transferi oluy", "şeyle güçlü guvvetli bi adam yimeeni yarım bıraksa, yimek guvvetlene guvvetlene canlanıcı mı ola", "guvvet molekülleri ağızdan hava yoluyla yimee mi gediy ola" dey...
bi de "taman oolum yimezsen arghandan aalar hadi bitirde naamed ağlamasın" haneğinin üzerine sahaende azıcık yimek bırakarak gapının arghasına sinip hıs hıs oturup hele bu yimek nası ağley diye ne gader bekledeimi ben bilirim.bi türlü naamedin aalamasını duyamamışdım....ama gene de en azından nimet kavramını bize bellettiler.bide şindikilere bak"aç baalım aazını oolum bag otibis geliy hooop"uşap lop diye yutar bu sefer hadi anasıgurban bak taksi geliy aç aazını loopp o da gitti.mibarek aaız deel çokkatlı otopark.bu çocuk nimeti nasıl öğrenecek,idare etmeyi nasıl öğrenecek?
anne:abooww nedisin gadasini aldimm tama daha bitirmeygsin tabani gucun onda galir guccuk galirsin tama
usaak:yaw ana hergun ayni hakiye nolucu sahilam neen gucum galsin guccucuk sohumda.
anne:yog yawrim yog arhandan alar tama.de bahim yi de get:))