gulleytin

gunneytin:hamamlarda gurna benzeri yer...bir rivayete göre yahudi azınlık kullanırmış bir zamanlar
karanlık, basık ve dar yerleri tanımlamak için kullanılır.
musevi kadınların ''mikve'' yaptıkları yer.antepde gulleytin derler.musevilerde genç kızlar evlenmezden önce yada kadınların muayyen günlerinin bitiminde havuza girerek arınmalarına mikve denir.yagmur suyu ile doldurulması makbuldür.
pasa hamamı na götürürdü anam beni küccügken gulleytin dey bi yer vardı,şeyle 3
metriye 3 metre,
yarı bele gelecek suynan dolu.
gayme emine deze goymazdı da biz gacamak girerdik.
yafidiler kutsal su dökerlermiş icine yıhanıp paklandıkdan sona, 3 dafa suya batar batar cıharlardı.
sonadan örgendim bi ritüel miş onnar ucun.
babam hamamdan geldemiz kimi sorardı baa davşan duddumu olum böön dey,
nedendir bilmem anam bi da götürmedi beni:) hamama.
kelime anlamı olarak, ''iki kulle''lik,yani, 13 tonluk su demek.bir inanışa göre minimumu bu miktardaki durağan su, inanışın gereklerine göre temiz kabul edilir ve her türlü su ihtiyacını karşılamaya hâiz kabul edilirmiş.
kulleteyn kavramına,turan dursun'un bir kitabında da rastlayabiliriz. kulleteyn kavramı, kitapta, birinci kelime anlamı ile kullanılmıştır.öyle ki 13 tonluk durağan su birikintisi,abdest almak için bile kullanılabilmekteymiş,ancak ne var ki bu durağan su bir pislik, bataklık ve mikrop yığınıymış.bütün bunlara rağmen halk -önder kabul ettiği kimselerin açıklamalarının,bu suyun temiz olduğu yönünde olduğu için-körü körüne bu suyu kullanmaktaymış.burada kavramı ele alış açısından verilmesi istenen mesaj ise,toplumların araştırmadan,sorgulamadan,tartışmadan kabul ettikleri ve o miskinlikle geri dönüt vermekten ve denetlemekten bihaber,körü körüne bağlandıkları şeylerin,özgürlüklerine ve yaşamlarına ne denli olumsuz etkilerinin olabileceğinin farkedilmesidir.
(bkz: eğom şindi bu oğlan buralığa neen bunu yazdı, bir de bunu açıglamæg lazım...birden æglıma böönlerde duyduklarım, izlediklerim ve bunlardan yola çıharækdan yürüttööm fikirler ,tam bir gullateyni çağrıştırdı baa..yanı diym ki, güzelim yurdumuz gullateyn mi oluy ne.istedim ki sözlükden paylaşıym...yeriyin aha size selbes çaarışım...neydiseez edin artı ben garışmeym.)
turan dursunun çocukluk dönemini anlattığı romanımsı kitabın adı ( kulleteyn) ayrıca şafi mezhebine göre bir suyun temiz sayılması için gereken miktar.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort