gulaana mengil ossung

ia kulağına küpe olsun

--- anamın sööledikleri gulaama mengil.
aklında galsın,aklının bi yerine yaz anlamında gullanılır.