götüne sarı bok çalmak

götüne sarı bok çalmak.
sarı bok yeni doğmuş bebek bokudur.
bedeni büyümüş aklı büyümemiş çocukça davranan şımarık kimselere söylenir.böyle kişilerin bu tarz davranışlarından sonra bu söz söylenerek artık çocuk olmadığı büyüdüğü hatırlatılır/vurgulanır.

acı getirinde götüne sarı bok çalag şunun
neen needdiki gız
seniye asgere gedici daa anasıynan bobasının arasında yatıymış
biieyg başıma daş gazzıg gader olug taman
suç oolanın deel bacım anasının,her gün götünü tapışley güccüg uşak kimi.

güççülde götüme gir diye de ifade olunan karşıdakinin yaşına göre gereken ağırlıkda davranmadığını ifade eden hanek
(bkz: yenlicek)