gor

bazen kibarlık uğruna "kor" şeklinde de telaffuz edilen bu sözcük "sıra" anlamına gelir ve bazı durumlarda "baran" ile eşanlamlı olarak kullanılır.

--- iki gor temetos bi gor balcan şitili dikdik bahçiye.

****
şurıya bi gor pirket düzüng de su içeri getmesing.

örgüde yapılan sıra..

-- gızım az marıllı * mı olmuş ne? acı iki gor daa get gel de bakak, beyle yavan durur masaanın üstünde
** abooov anne, az yeter gı, ergi de bi nakış dorgu da bi nakış, az bu da beyle olsun heerif, yeen sıhıldım ben bu çarşaf kimi masaörtüsünden yav..!!

-- hamide gı, şendee gazaan öynüne iki gor da paklava dilimi * getsen sarıdan cip gözel olurdu ha
** yog anam, herif istemey eyle cıngıl töngül işleri..
gor.
ia sıra,tabaka,istif,kat veya yığın.
yapı taşlarının yanyana gelmesiyle oluşan sıra.
eski antep evlerinde yapı taşları * yüzyıllardan beri 27 cm yontularak hazırlanmıştır.
bu yüzden yapı taşlarının her goru 27 cm yüksekliğinde taş dizisidir. *

(bkz: yonucu)