goortmak

bırakmak, tutmak
goortma= bırakma , goort=bırak
-la nediysiz olum heyvanları,
- taman dedem goortman guzuyu dedi...
-biz de bıragmayg olum
goğurtman kuzuyu, zaman süreci içinde biraz argo bir anlam almıştır bu nedenle bu siteye pek yakışmıyor
keklemek, ganırtmak, kazıklamak anlamında da kullanılır.

--- arabey bi dene salaa goortdum.
-sen yavaş dersini çalışma bak kapının dışına goorturmuyum seni heç bakma baa eyle gözlerini berelterek yeridersinin başına
goortmak;
bu yazılan anlamların dışında zonturlu küfür etmek,sövmek anlamınıda taşır.

haci ammi damadıynan galdırımda yeriyken üsdüne su/çamır garışımı pislik sıçrar,
haci ammi seslenir damadına;
lan damat benim abdesim var acı şu ipnanın ooluna bi goort yeerif, der. *
-şu bizim acı tiyek ne zaman aşılanıcı ammi?
-guzuları goorddoon zaman oolum.